«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
Бизнестің сенімді серіктесі

Хабарландырулар

Бухгалтерлік және салықтық есепке алуды жүргізуге, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасауға байланысты қызметтер көрсету бойынша Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының менеджер – консультантын, заң мәселелері және конкурстық (тендерлік) рәсімдер бойынша менеджер-консультантты жалдау;

 Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 • сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
 • жоғары білімнің болуы;
 • мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 • мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 • персоналды компьютерді еркін игеруі;

Қажетті құжаттар тізімі:

* Жеке куәліктің көшірмесі.

* Білім туралы дипломның көшірмесі.

* Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе техникалық ерекшелігі бар өтеулі қызмет көрсету шарты.

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ

САУАЛНАМА

Өтінім нысанын, сауалнаманы және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде алуға болады: өтінім және сауалнама нысаны

Барлық ниет білдірушілер Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасына осы мекен-жай бойынша жүгіне алады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 318 каб.

Сізді біздің командада көргенімізге өте қуаныштымыз! Өтінімдер 2024 жылғы 09 ақпан сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Палатаның байланыс тұлғасы Байгазинова Галия Қайрақпайқызы, шағын кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің сарапшысы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 625 49 41

Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты шеңберінде "Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде "Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа арналған ақпараттық-консультациялық қызметтер " құралы бойынша бизнеске қызметтер көрсету үшін Қазақстан Республикасы азаматтарынан өтінімдерді іріктеуді жүргізудің басталғаны туралы хабарлайды:

 

Ақпараттық - консультациялық қызметтер жөніндегі менеджер-консультант кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету үшін Май ауданы кәсіпкерлікті қолдау орталығының менеджер-консультанты талап етіледі. Өтінімдер 2024 жылғы 09 ақпан сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

 

Іріктеуге қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:

1. кәсіпкерлікті қолдау және/немесе консультациялық қызметтер көрсету саласында және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласында кемінде 2(екі) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету үшін)

2. орта арнаулы / жоғары білімнің болуы;

3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

4. мемлекеттік бағдарламаларды білу;

5. дербес компьютерді еркін меңгеру;

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) ізденушінің белгіленген нысан бойынша сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе өтеулі қызмет көрсету шарты);

4) қосымшасы бар білімі туралы дипломның көшірмесі;

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) соттылығының жоқтығы не бар екендігі туралы анықтама;

8) ұсыныс хат.

 

 

 

Набор менеджера-консультанта центра обслуживания предпринимателей по оказанию услуг связанных с ведением бухгалтерского и налогового учета, также составлением статистической отчетности, менеджера – консультанта по юридическим вопросам и конкурсным (тендерным) процедурам;

Квалификационные требования к участнику отбора:

 • наличие опыта проведения консультации по виду сервисных услуг не менее (одного) года либо опыта работы в сфере соответствующих услуг не менее 2 (двух) лет (для оказания сервисных услуг);
 •  наличие высшего образования;
 •  знание государственного и русского языков;
 •  знание государственных программ;
 •  свободное владение персональным компьютером.

 Перечень необходимых документов:

 • Копия удостоверения личности.
 • Копия диплома об образовании.
 • Копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (трудовая книжка/трудовые договора и/или договора возмездного оказания услуг с технической спецификацией.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

АНКЕТА
Форму заявки, анкеты и условия участия в отборе можно получить в офисе Палаты предпринимателей Павлодарской области на бумажном носителе, либо в электронном виде: ФОРМА ЗАЯВКИ И АНКЕТЫ

Все желающие могут обратиться в Палату предпринимателей Павлодарской  области по адресу: г. Павлодар, ул. Луговая, 16, каб 318

Очень рады будем видеть Вас в нашей команде! Заявки будут приниматься до 17.00 часов  09 февраля 2024 года.

Контактное лицо Палаты Байгазинова Галия Кайракпаевна, эксперт отдела по развитию малого предпринимательства

тел.8 (7182) 660311 (5560), 8777 625 49 41 

 

Бухгалтерлік және салықтық есепке алуды жүргізуге, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасауға байланысты қызметтер көрсету бойынша Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының менеджер – консультантын, заң мәселелері және конкурстық (тендерлік) рәсімдер бойынша менеджер-консультантты жалдау;

 Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 • сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
 • жоғары білімнің болуы;
 • мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 • мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 • персоналды компьютерді еркін игеруі;

Қажетті құжаттар тізімі:

* Жеке куәліктің көшірмесі.

* Білім туралы дипломның көшірмесі.

* Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе техникалық ерекшелігі бар өтеулі қызмет көрсету шарты.

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ

САУАЛНАМА

Өтінім нысанын, сауалнаманы және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде алуға болады: өтінім және сауалнама нысаны

Барлық ниет білдірушілер Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасына осы мекен-жай бойынша жүгіне алады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 318 каб.

Сізді біздің командада көргенімізге өте қуаныштымыз! Өтінімдер 2024 жылғы 09 ақпан сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Палатаның байланыс тұлғасы Байгазинова Галия Қайрақпайқызы, шағын кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің сарапшысы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 625 49 41

Құрметті кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халық!

Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы "Мен – кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту құралы (бұдан әрі – құрал) бойынша тегін қызмет көрсету туралы хабарлайды.

Құрал екі бағытта жүзеге асырылады:

1)" Кәсіпке бағыт", кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа өтеусіз негізде ұсынылатын консультациялық, білім беру қызметтерінің кешенін қамтиды;

2) кәсіпкер әйелдер мен кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге өтеусіз негізде көрсетілетін қызметтерді қамтитын әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталықтары (бұдан әрі – ӘКДО).

"Кәсіпке бағыт" бағыты мынадай қызмет түрлерін көрсетуді қамтиды:

1) кеңес беру;

2) салалық (бейіндік) оқыту;

3) қаржыландыруды тарту бойынша оқыту;

4) бизнес-шолу жүргізу;

5) бір ауыл - бір өнім.

ӘКДО бағыты мынадай қызмет түрлерін ұсынуды қамтиды:

1) кеңес беру;

2) кәсіптік және бизнес-оқыту;

3) тәлімгерлік;

4) кәсіпкер әйелдерді Халықаралық жобалар туралы хабардар ету.

Жұмыс уақыты және қызмет көрсету:

Жұмыс күндері 9: 00 - ден 18:00-ге дейін, түскі ас 13:00-ден 14: 00-ге дейін;

Демалыс күндері сенбі-жексенбі.

Мекен-жайы: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 3 қабат, 318 каб.

Қызметтер тегін ұсынылады.

 Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 • сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
 • жоғары білімнің болуы;
 • мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 • мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 • персоналды компьютерді еркін игеруі;

Қажетті құжаттар тізімі:

* Жеке куәліктің көшірмесі.

* Білім туралы дипломның көшірмесі.

* Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе техникалық ерекшелігі бар өтеулі қызмет көрсету шарты.

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ

САУАЛНАМА

Өтінім нысанын, сауалнаманы және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде алуға болады: өтінім және сауалнама нысаны

Барлық ниет білдірушілер Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасына осы мекен-жай бойынша жүгіне алады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 318 каб.

Сізді біздің командада көргенімізге өте қуаныштымыз! Өтінімдер 2024 жылғы 22 қантардың сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Палатаның байланыс тұлғасы Байгазинова Галия Қайрақпайқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 625 49 41.

Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты шеңберінде "Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде "Кәсіпкерлікті жүргізуді сервистік қолдау" құралы бойынша бизнеске қызметтер көрсету үшін Қазақстан Республикасы азаматтарынан өтінімдерді іріктеуді жүргізудің басталғаны туралы хабарлайды:

 

Ақпараттық - консультациялық қызметтер жөніндегі менеджер-консультант кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету үшін Екібастұз бойынша кәсіпкерлікті қолдау орталығының менеджер-консультанты талап етіледі. Өтінімдер 2024 жылғы 22 қантардың сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

 

Іріктеуге қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:

1. кәсіпкерлікті қолдау және/немесе консультациялық қызметтер көрсету саласында және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласында кемінде 2(екі) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету үшін)

2. орта арнаулы / жоғары білімнің болуы;

3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

4. мемлекеттік бағдарламаларды білу;

5. дербес компьютерді еркін меңгеру;

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) ізденушінің белгіленген нысан бойынша сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе өтеулі қызмет көрсету шарты);

4) қосымшасы бар білімі туралы дипломның көшірмесі;

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) соттылығының жоқтығы не бар екендігі туралы анықтама;

8) ұсыныс хат.

2024 жылдың басынан бастап "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде екі бағыт бойынша "Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту" құралы бойынша қызметтер көрсетеді

- Бірінші бағыт - әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы кәсіпкер әйелдерге немесе 18 жастан асқан кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге келесі қызмет түрлерін көрсетед

1) консультациялар;

 2)кәсіптік және бизнес-оқытуды, сондай-ақ қолөнердің дәстүрлі түрлерін оқытуды ұйымдастыру (Қазақстан қолөнершілер одағының ұсынымы бойынша);

3) тәлімгерлік;

4) қаржыландыруды тартуда оқыту (краудинвестинг, Инвестициялар, гранттар, лизинг) ;

5) Әйелдер кәсіпкерлігі өкілдерінің халықаралық жобаларға қатысуына жәрдемдесу жөніндегі қызметтер (әйел кәсіпкерлерді хабардар ету);

6) бизнес-шолу жүргізу;

7) "бір ауыл – бір өнім"жобасы шеңберінде жергілікті шикізаттан өнімді жылжыту және әзірлеу жөніндегі қызметтер көрсетіледі.

- "Кәсіпке бағыт" екінші бағыты-анықталған қажеттіліктер негізінде кәсіпкерлік әлеуетті арттыру мақсатында Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құзыреттерін оқыту және салалық (бейіндік) оқыту.

"Павлодар облысының Кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі – ӨКП) кәсіпкерлікті дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы шеңберінде" Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту құралы бойынша "Кәсіпке бағыт" бағыты бойынша ШОБ субъектілерінен оқыту бойынша өтінімдер мен топтарды қабылдауды келесі бағыттар бойынша жариялайды:

 1. ІҚМ (ет )
 2. 2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )
 3. 3.ІҚМ ( сүтті )
 1. .С / шаруашылық кооперациясы
 1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу (Ет және сүт)

"Кәсіпке бағыт" жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

 

"Кәсіпке бағыт" салалық (бейіндік) оқыту өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

 Өтінімдер 2024 жылғы "31" қаңтарға дейін сенбі және жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін қабылданады.

Кеңес алу және толығырақ ақпарат алу үшін Павлодар қ., Луговая к-сі, 16 каб. 318 каб, 3 қабат, байланыстар 8 718 2 65 44 15 (ішкі. 55-60) немесе 1432 байланыс орталығына қоңырау шалыңыз, менеджер-кеңесші 8 707 602 87 24 (Ақбота), 8 777 410 04 09 (Гулюм)

2023 жылдың басынан бастап "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде екі бағыт бойынша "Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту" құралы бойынша қызметтер көрсетеді

- Бірінші бағыт - әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы кәсіпкер әйелдерге немесе 18 жастан асқан кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге келесі қызмет түрлерін көрсетед

1) консультациялар;

 2)кәсіптік және бизнес-оқытуды, сондай-ақ қолөнердің дәстүрлі түрлерін оқытуды ұйымдастыру (Қазақстан қолөнершілер одағының ұсынымы бойынша);

3) тәлімгерлік;

4) қаржыландыруды тартуда оқыту (краудинвестинг, Инвестициялар, гранттар, лизинг) ;

5) Әйелдер кәсіпкерлігі өкілдерінің халықаралық жобаларға қатысуына жәрдемдесу жөніндегі қызметтер (әйел кәсіпкерлерді хабардар ету);

6) бизнес-шолу жүргізу;

7) "бір ауыл – бір өнім"жобасы шеңберінде жергілікті шикізаттан өнімді жылжыту және әзірлеу жөніндегі қызметтер көрсетіледі.

- "Кәсіпке бағыт" екінші бағыты-анықталған қажеттіліктер негізінде кәсіпкерлік әлеуетті арттыру мақсатында Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құзыреттерін оқыту және салалық (бейіндік) оқыту.

"Павлодар облысының Кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі – ӨКП) кәсіпкерлікті дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы шеңберінде" Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту құралы бойынша "Кәсіпке бағыт" бағыты бойынша ШОБ субъектілерінен оқыту бойынша өтінімдер мен топтарды қабылдауды келесі бағыттар бойынша жариялайды:

 1. ІҚМ (ет )
 2. 2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )
 3. 3.ІҚМ ( сүтті )
 1. .С / шаруашылық кооперациясы
 1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу (Ет және сүт)

"Кәсіпке бағыт" жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

 

"Кәсіпке бағыт" салалық (бейіндік) оқыту өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

 Өтінімдер 2023 жылғы "29" желтоқсанға дейін сенбі және жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін қабылданады.

Кеңес алу және толығырақ ақпарат алу үшін Павлодар қ., Луговая к-сі, 16 каб. 318 каб, 3 қабат, байланыстар 8 718 2 65 44 15 (ішкі. 55-60) немесе 1432 байланыс орталығына қоңырау шалыңыз, менеджер-кеңесші 8 707 602 87 24 (Ақбота).

Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты шеңберінде "Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде "Кәсіпкерлікті жүргізуді сервистік қолдау" құралы бойынша бизнеске қызметтер көрсету үшін Қазақстан Республикасы азаматтарынан өтінімдерді іріктеуді жүргізудің басталғаны туралы хабарлайды:

 

Ақпараттық - консультациялық қызметтер жөніндегі менеджер-консультант кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету үшін Успен және Май ауданы бойынша кәсіпкерлікті қолдау орталығының менеджер-консультанты талап етіледі. Өтінімдер 2023 жылғы 13 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

 

Іріктеуге қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:

1. кәсіпкерлікті қолдау және/немесе консультациялық қызметтер көрсету саласында және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласында кемінде 2(екі) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету үшін)

2. орта арнаулы / жоғары білімнің болуы;

3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

4. мемлекеттік бағдарламаларды білу;

5. дербес компьютерді еркін меңгеру;

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) ізденушінің белгіленген нысан бойынша сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе өтеулі қызмет көрсету шарты);

4) қосымшасы бар білімі туралы дипломның көшірмесі;

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) соттылығының жоқтығы не бар екендігі туралы анықтама;

8) ұсыныс хат.

 

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде Павлодар қаласы, Луговая көшесі,16 мекенжайы бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық пошта n-finsupport.pwq@atameken.kz ұсынуға болады.

Палатаның байланыс тұлғасы Байгазинова Галия Қайрақпайқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің басшысы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 625 4941.

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы «Мен кәсіпкер» құралын іске асыру үшін әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының (ӘКДО) және Кәсіпке бағыт бойынша менеджер - консультанттарды жариялайды.

«Мен - кәсіпкер» жобасы Кәсіпкерлік әлеуетті, экономикалық белсенділікті ынталандыруға, қолданыстағы бизнестің, стартаптардың мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

Кандидаттарға қойылатын негізгі біліктілік талаптары:

* Жоғары білім (құқықтық, экономикалық).

* Кәсіпкерлік және/немесе бизнес-консалтинг саласындағы практикалық жұмыс тәжірибесі (кемінде 2 жыл).

* Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен заңдарды білу.

* ШОБ-ты мемлекеттік қолдау шараларын, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін қаржылық қолдау шараларын білу.

* Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін білу.

* Мемлекеттік және орыс тілдерін білу.

* Жоғары коммуникативтік құзыреттіліктер, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушылармен кері байланыс орнату мүмкіндігі;

Дербес компьютерді, Internet, Microsoft Office – Word, Excel пайдалану дағдылары.

* Facebook, Instagram, әлеуметтік желілерде, WhatsApp Messenger, Telegram Messenger қосымшаларында жұмыс істеу дағдылары.

Іріктеуге қатысушылардың артықшылықтарыәйелдер қауымдастықтарында және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс тәжірибесі бар әйелдеріс-шаралардыфорумдар мен конференцияларды ұйымдастыруда жұмыс істеу дағдыларыәлеуметтік желілер маркетингінде (SMM) тәжірибе.

Қажетті құжаттар тізімі:

* Жеке куәліктің көшірмесі.

* Білім туралы дипломның көшірмесі.

* Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе техникалық ерекшелігі бар өтеулі қызмет көрсету шарты.

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ

САУАЛНАМА

Өтінім нысанын, сауалнаманы және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде алуға болады: өтінім және сауалнама нысаны

Барлық ниет білдірушілер Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасына осы мекен-жай бойынша жүгіне алады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 116 каб.

Сізді біздің командада көргенімізге өте қуаныштымыз! Өтінімдер 2023 жылғы 13 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Палатаның байланыс тұлғасы Байгазинова Галия Қайрақпайқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 625 49 41

2023 жылдың басынан бастап "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде екі бағыт бойынша "Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту" құралы бойынша қызметтер көрсетеді

- Бірінші бағыт - әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы кәсіпкер әйелдерге немесе 18 жастан асқан кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге келесі қызмет түрлерін көрсетед

1) консультациялар;

 2)кәсіптік және бизнес-оқытуды, сондай-ақ қолөнердің дәстүрлі түрлерін оқытуды ұйымдастыру (Қазақстан қолөнершілер одағының ұсынымы бойынша);

3) тәлімгерлік;

4) қаржыландыруды тартуда оқыту (краудинвестинг, Инвестициялар, гранттар, лизинг) ;

5) Әйелдер кәсіпкерлігі өкілдерінің халықаралық жобаларға қатысуына жәрдемдесу жөніндегі қызметтер (әйел кәсіпкерлерді хабардар ету);

6) бизнес-шолу жүргізу;

7) "бір ауыл – бір өнім"жобасы шеңберінде жергілікті шикізаттан өнімді жылжыту және әзірлеу жөніндегі қызметтер көрсетіледі.

- "Кәсіпке бағыт" екінші бағыты-анықталған қажеттіліктер негізінде кәсіпкерлік әлеуетті арттыру мақсатында Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құзыреттерін оқыту және салалық (бейіндік) оқыту.

"Павлодар облысының Кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі – ӨКП) кәсіпкерлікті дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы шеңберінде" Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту құралы бойынша "Кәсіпке бағыт" бағыты бойынша ШОБ субъектілерінен оқыту бойынша өтінімдер мен топтарды қабылдауды келесі бағыттар бойынша жариялайды:

 1. ІҚМ (ет )
 2. 2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )
 3. 3.ІҚМ ( сүтті )
 1. .С / шаруашылық кооперациясы
 1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу (Ет және сүт)

"Кәсіпке бағыт" жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

 

"Кәсіпке бағыт" салалық (бейіндік) оқыту өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

 Өтінімдер 2023 жылғы "30" қарашаға дейін сенбі және жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін қабылданады.

Кеңес алу және толығырақ ақпарат алу үшін Павлодар қ., Луговая к-сі, 16 каб. 318 каб, 3 қабат, байланыстар 8 718 2 65 44 15 (ішкі. 55-60) немесе 1432 байланыс орталығына қоңырау шалыңыз, менеджер-кеңесші 8 707 602 87 24 (Ақбота).

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы «Мен кәсіпкер» құралын іске асыру үшін әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының (ӘКДО) бағыты бойынша менеджер-консультанттар жиынтығын жариялайды.

«Мен - кәсіпкер» жобасы Кәсіпкерлік әлеуетті, экономикалық белсенділікті ынталандыруға, қолданыстағы бизнестің, стартаптардың мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

Кандидаттарға қойылатын негізгі біліктілік талаптары:

* Жоғары білім (құқықтық, экономикалық).

* Кәсіпкерлік және/немесе бизнес-консалтинг саласындағы практикалық жұмыс тәжірибесі (кемінде 2 жыл).

* Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен заңдарды білу.

* ШОБ-ты мемлекеттік қолдау шараларын, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін қаржылық қолдау шараларын білу.

* Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін білу.

* Мемлекеттік және орыс тілдерін білу.

* Жоғары коммуникативтік құзыреттіліктер, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушылармен кері байланыс орнату мүмкіндігі;

Дербес компьютерді, Internet, Microsoft Office – Word, Excel пайдалану дағдылары.

* Facebook, Instagram, әлеуметтік желілерде, WhatsApp Messenger, Telegram Messenger қосымшаларында жұмыс істеу дағдылары.

Іріктеуге қатысушылардың артықшылықтарыәйелдер қауымдастықтарында және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс тәжірибесі бар әйелдеріс-шаралардыфорумдар мен конференцияларды ұйымдастыруда жұмыс істеу дағдыларыәлеуметтік желілер маркетингінде (SMM) тәжірибе.

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ

САУАЛНАМА

Өтінім нысанын, сауалнаманы және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде алуға болады: өтінім және сауалнама нысаны

Барлық ниет білдірушілер Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасына осы мекен-жай бойынша жүгіне алады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 116 каб.

Сізді біздің командада көргенімізге өте қуаныштымыз! Өтінімдер 2023 жылғы 8 қарашадағы сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Палатаның байланыс тұлғасы Байгазинова Галия Қайрақпайқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 625 49 41

19.10.2023 - "Мен кәсіпкер"құралын және кәсіпкерлерге заң қызметтері және конкурстық (тендерлік) рәсімдер бойынша қызмет көрсету орталығын іске асыруға арналған менеджер-консультантты жалдау

 

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы «Мен кәсіпкер» құралын іске асыру үшін әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының (ӘКДО) бағыты бойынша менеджер-консультанттар жиынтығын жариялайды.

«Мен - кәсіпкер» жобасы Кәсіпкерлік әлеуетті, экономикалық белсенділікті ынталандыруға, қолданыстағы бизнестің, стартаптардың мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

Кандидаттарға қойылатын негізгі біліктілік талаптары:

* Жоғары білім (құқықтық, экономикалық).

* Кәсіпкерлік және/немесе бизнес-консалтинг саласындағы практикалық жұмыс тәжірибесі (кемінде 2 жыл).

* Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен заңдарды білу.

* ШОБ-ты мемлекеттік қолдау шараларын, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін қаржылық қолдау шараларын білу.

* Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін білу.

* Мемлекеттік және орыс тілдерін білу.

* Жоғары коммуникативтік құзыреттіліктер, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушылармен кері байланыс орнату мүмкіндігі;

* Дербес компьютерді, Internet, Microsoft Office – Word, Excel пайдалану дағдылары.

* Facebook, Instagram, әлеуметтік желілерде, WhatsApp Messenger, Telegram Messenger қосымшаларында жұмыс істеу дағдылары.

* Іріктеуге қатысушылардың артықшылықтары: әйелдер қауымдастықтарында және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс тәжірибесі бар әйелдер; іс-шараларды, форумдар мен конференцияларды ұйымдастыруда жұмыс істеу дағдылары; әлеуметтік желілер маркетингінде (SMM) тәжірибе.

19.10.2023 ж. Заң қызметтері және конкурстық (тендерлік) рәсімдер бойынша Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының менеджер-кеңесшісін жалдау;

 Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 • сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
 • жоғары білімнің болуы;
 • мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 • мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 • персоналды компьютерді еркін игеруі;

Қажетті құжаттар тізімі:

* Жеке куәліктің көшірмесі.

* Білім туралы дипломның көшірмесі.

* Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе техникалық ерекшелігі бар өтеулі қызмет көрсету шарты.

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ

САУАЛНАМА

Өтінім нысанын, сауалнаманы және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде алуға болады: өтінім және сауалнама нысаны

Барлық ниет білдірушілер Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасына осы мекен-жай бойынша жүгіне алады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 116 каб.

Сізді біздің командада көргенімізге өте қуаныштымыз! Өтінімдер 2023 жылғы 30 қазандағы сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Палатаның байланыс тұлғасы Байгазинова Галия Қайрақпайқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 625 49 41.

2023 жылдың басынан бастап "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде екі бағыт бойынша "Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту" құралы бойынша қызметтер көрсетеді

- Бірінші бағыт - әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы кәсіпкер әйелдерге немесе 18 жастан асқан кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге келесі қызмет түрлерін көрсетед

1) консультациялар;

 2)кәсіптік және бизнес-оқытуды, сондай-ақ қолөнердің дәстүрлі түрлерін оқытуды ұйымдастыру (Қазақстан қолөнершілер одағының ұсынымы бойынша);

3) тәлімгерлік;

4) қаржыландыруды тартуда оқыту (краудинвестинг, Инвестициялар, гранттар, лизинг) ;

5) Әйелдер кәсіпкерлігі өкілдерінің халықаралық жобаларға қатысуына жәрдемдесу жөніндегі қызметтер (әйел кәсіпкерлерді хабардар ету);

6) бизнес-шолу жүргізу;

7) "бір ауыл – бір өнім"жобасы шеңберінде жергілікті шикізаттан өнімді жылжыту және әзірлеу жөніндегі қызметтер көрсетіледі.

- "Кәсіпке бағыт" екінші бағыты-анықталған қажеттіліктер негізінде кәсіпкерлік әлеуетті арттыру мақсатында Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құзыреттерін оқыту және салалық (бейіндік) оқыту.

"Павлодар облысының Кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі – ӨКП) кәсіпкерлікті дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы шеңберінде" Мен кәсіпкер "кәсіпкерлік әлеуетін дамыту құралы бойынша "Кәсіпке бағыт" бағыты бойынша ШОБ субъектілерінен оқыту бойынша өтінімдер мен топтарды қабылдауды келесі бағыттар бойынша жариялайды:

 1. ІҚМ (ет )
 2. 2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )
 3. 3.ІҚМ ( сүтті )
 1. .С / шаруашылық кооперациясы
 1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу (Ет және сүт)

"Кәсіпке бағыт" жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

 

"Кәсіпке бағыт" салалық (бейіндік) оқыту өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

 Өтінімдер 2023 жылғы "31" қазанға дейін сенбі және жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін қабылданады.

Кеңес алу және толығырақ ақпарат алу үшін Павлодар қ., Луговая к-сі, 16 каб. 318 каб, 3 қабат, байланыстар 8 718 2 65 44 15 (ішкі. 55-60) немесе 1432 байланыс орталығына қоңырау шалыңыз, менеджер-кеңесші 8 707 602 87 24 (Ақбота).

Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты шеңберінде "Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде "Кәсіпкерлікті жүргізуді сервистік қолдау" құралы бойынша бизнеске қызметтер көрсету үшін Қазақстан Республикасы азаматтарынан өтінімдерді іріктеуді жүргізудің басталғаны туралы хабарлайды:

Ақпараттық - консультациялық қызметтер жөніндегі менеджер-консультант кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету үшін Баянауыл ауданы бойынша кәсіпкерлікті қолдау орталығының менеджер-консультанты талап етіледі. Өтінімдер 2023 жылғы 7 қыркүйек сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Іріктеуге қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:
1. кәсіпкерлікті қолдау және/немесе консультациялық қызметтер көрсету саласында және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласында кемінде 2(екі) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету үшін)
2. орта арнаулы / жоғары білімнің болуы;
3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;
4. мемлекеттік бағдарламаларды білу;
5. дербес компьютерді еркін меңгеру;

Қажетті құжаттар тізімі:
1) жеке куәліктің көшірмесі;
2) ізденушінің белгіленген нысан бойынша сауалнамасы;
3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе өтеулі қызмет көрсету шарты);
4) қосымшасы бар білімі туралы дипломның көшірмесі;
5) наркологиялық диспансерден анықтама;
6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;
7) соттылығының жоқтығы не бар екендігі туралы анықтама;
8) ұсыныс хат.

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде Павлодар қаласы, Луговая көшесі,16 мекенжайы бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық пошта n-finsupport.pwq@atameken.kz ұсынуға болады.
Палатаның байланыс тұлғасы Закарьянова Әсия Малгаждарқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің басшысы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 624 74 44.
 

«Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ӨКП), ШОБ субъектілерінен 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы шеңберінде «Мен кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы бойынша «Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытудың келесі бағыттары бойынша өтінімдер қабылдау мен топтарды қалыптастыруды жариялайды:

1.Ауыл шаруашылық кооперациясы

2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )

3.ІҚМ ет

4. ІҚМ сүт

5. Ауыл шаруашылық өнімін қайта өңдеу (ет және сүт )

«Кәсіпке бағыт» жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

«Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытуы өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

Өтінімдер сенбі мен жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін 2023 жылдың "31 " тамызға дейін қабылданады.

Өтінім нысанын, сондай-ақ қатысу шарттары бойынша кеңестерді Павлодар каласы, Лугавая 16 көшесі, 116 кабинет мекен-жайы бойынша орналасқан , ӨКП кеңсесінің менеджер-консультанттарынан алуға болады.

ӨКП-дағы байланыс тұлғасы 8 702 527 31 35 (Айнур), 8 707 602 87 24 (Бота).

«Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ӨКП), ШОБ субъектілерінен 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы шеңберінде «Мен кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы бойынша «Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытудың келесі бағыттары бойынша өтінімдер қабылдау мен топтарды қалыптастыруды жариялайды:

1.Ауыл шаруашылық кооперациясы

2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )

3.ІҚМ ет

4. ІҚМ сүт

5. Ауыл шаруашылық өнімін қайта өңдеу (ет және сүт )

«Кәсіпке бағыт» жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

«Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытуы өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

Өтінімдер сенбі мен жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін 2023 жылдың "31 " тамызға дейін қабылданады.

Өтінім нысанын, сондай-ақ қатысу шарттары бойынша кеңестерді Павлодар каласы, Лугавая 16 көшесі, 116 кабинет мекен-жайы бойынша орналасқан , ӨКП кеңсесінің менеджер-консультанттарынан алуға болады.

ӨКП-дағы байланыс тұлғасы 87772033676, 87474125523 Алиева Эльмира Аубашовна менеджер-консультантынан алуға болады.

«2023 жылдың басынан бастап «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы «2021–2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасының аясында «Мен – кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы шеңберінде төмендегідей екі бағыт бойынша қызметтерді жүзеге асыратынын хабарлайды», - дейді Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасының директоры Серік Сәдуақасов.

Бірінші бағыт - Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталықтары арқылы 18 жастан асқан кәсіпкер әйелдер мен кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге келесі қызметтерді көрсетеміз:

1) консультациялар беру;

2) кәсіптік және бизнес оқытуды, сондай-ақ дәстүрлі қолөнер түрлеріне оқытуды ұйымдастыру;

3) менторлық қызмет;

4) қаржыландыру (краудинвестинг, инвестициялар, гранттар, лизинг) тартуға оқыту;

5) әйелдер кәсіпкерлігі өкілдерінің халықаралық жобаларға қатысуына жәрдемдесу жөнінде көрсетілетін қызметтер;

6) бизнеске шолу жүргізу қызметі;

7) «Бір ауыл – бір өнім» жобасы шеңберінде жергілікті шикізаттан жасалған өнімдерді ілгерілету және әзірлеуге қатысты қызметтер.

Екінші бағыт - «Кәсіпке бағыт» - ол шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне кәсіпкерлік әлеуетті арттыру мақсатында, анықталған қажеттіліктер бойынша салалық (бейіндік) оқыту қызметі көрсетіледі.

Анықтама алу үшін Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының мекенжай бойынша Павлодар қаласы, Луговая 16 көшесі, 116 кабинет, 1қабат және (Ішкі 5560) , колл-цетр 1432 кеңесші-менеджерлерден  8 702 527 31 35Айнур, 87772033676 Эльмира  телефондары арқылы ақпарат алуға болады.

«2023 жылдың басынан бастап «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы «2021–2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасының аясында «Мен – кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы шеңберінде төмендегідей екі бағыт бойынша қызметтерді жүзеге асыратынын хабарлайды», - дейді Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасының директоры Серік Сәдуақасов.

Бірінші бағыт - Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталықтары арқылы 18 жастан асқан кәсіпкер әйелдер мен кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге келесі қызметтерді көрсетеміз:

1) консультациялар беру;

2) кәсіптік және бизнес оқытуды, сондай-ақ дәстүрлі қолөнер түрлеріне оқытуды ұйымдастыру;

3) менторлық қызмет;

4) қаржыландыру (краудинвестинг, инвестициялар, гранттар, лизинг) тартуға оқыту;

5) әйелдер кәсіпкерлігі өкілдерінің халықаралық жобаларға қатысуына жәрдемдесу жөнінде көрсетілетін қызметтер;

6) бизнеске шолу жүргізу қызметі;

7) «Бір ауыл – бір өнім» жобасы шеңберінде жергілікті шикізаттан жасалған өнімдерді ілгерілету және әзірлеуге қатысты қызметтер.

Екінші бағыт - «Кәсіпке бағыт» - ол шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне кәсіпкерлік әлеуетті арттыру мақсатында, анықталған қажеттіліктер бойынша салалық (бейіндік) оқыту қызметі көрсетіледі.

Анықтама алу үшін Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының мекенжай бойынша Павлодар қаласы, Луговая 16 көшесі, 116 кабинет, 1қабат және (Ішкі 5560) , колл-цетр 1432 кеңесші-менеджерлерден  8 702 527 31 35Айнур, 87772033676 Эльмира  телефондары арқылы ақпарат алуға болады.

«Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ӨКП), ШОБ субъектілерінен 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы шеңберінде «Мен кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы бойынша «Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытудың келесі бағыттары бойынша өтінімдер қабылдау мен топтарды қалыптастыруды жариялайды:

1.Ауыл шаруашылық кооперациясы

2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )

3.ІҚМ ет

4. ІҚМ сүт

5. Ауыл шаруашылық өнімін қайта өңдеу (ет және сүт )

«Кәсіпке бағыт» жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

«Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытуы өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

Өтінімдер сенбі мен жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін 2023 жылдың "31 " тамызға дейін қабылданады.

Өтінім нысанын, сондай-ақ қатысу шарттары бойынша кеңестерді Павлодар каласы, Лугавая 16 көшесі, 116 кабинет мекен-жайы бойынша орналасқан , ӨКП кеңсесінің менеджер-консультанттарынан алуға болады.

ӨКП-дағы байланыс тұлғасы 87772033676, 87474125523 Алиева Эльмира Аубашовна менеджер-консультантынан алуға болады.

2023 жылғы 24 мамырда сағат 10.00-де Железинка ауданы кәсіпкерлер палатасы филиалының базасында Железинка ауылы, Сәтбаев көшесі, 9-үй сондай-ақ, «Шабыт» БӨМ-ның ғимараты сағат 14.00-де Тереңкөл ауданы кәсіпкерлер палатасы филиалының базасында Тереңкөл ауылы, Тәуелсіздік көшесі 85 мекен-жайлары бойынша кәсіпкерлікті дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы шеңберінде «Мен кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы бойынша және "Кәсіпке бағыт" бағытына қатысу шарттары бойынша ақпараттық кездесу және өтінімдерді қабылдау, сондай-ақ консультациялар келесі бағыттар бойынша өтеді:
1. Ірі қара мал (ет);
2. Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру);
3. Ірі қара мал (сүтті);
4. Ауылшаруашылық кооперациясы;
5. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу (Ет және сүт).
"Кәсіпке бағыт" жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер мен мүдделі тұлғаларды кездесуге қатысуға шақырамыз. Оқу аяқталғаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі. Өтінімдер 2023 жылғы "31" тамызға дейінгі демалыс күндерінен басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін қабылданады. ӨКП-ның байланыс тұлғасы Әлиева Эльмира Әубашқызы, менеджер-кеңесшімен келесі телефондар бойынша хабарласа аласыздар 87772033676, 87474125523.
Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат және ЖК, ЖШС, ШҚ және т.б. тіркеуі туралы куәлік болуы тиіс

«Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

 

 1. Заң қызметтері және конкурстық (тендерлік) рәсімдер бойынша  Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының Менеджер-консультанты;

 

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 1. сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
 2. жоғары білімнің болуы;
 3. мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 4. мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 5. персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

 1. Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Железинка ауданы және Баянаул ауданының Кәсіпкерлікті қолдау орталығының менеджер-консультанты ретінде.

 

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 

 1. кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
 2. жоғары білімнің болуы;
 3. мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 4. мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 5. персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

 

 

Өтінімдер 2023 жылғы «22» мамыр 17.00  дейін қабылданады.

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

 

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе n-finsupport.pwq@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Асия Малғаждарқызы Закарьянова, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8777 6247444.

« Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ӨКП), ШОБ субъектілерінен 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы шеңберінде «Мен кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы бойынша «Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытудың келесі бағыттары бойынша өтінімдер қабылдау мен топтарды қалыптастыруды жариялайды:

1.Ауыл шаруашылық кооперациясы

2.Өсімдік шаруашылығы (бидай өсіру )

3.ІҚМ ет

4. ІҚМ сүт

5. Ауыл шаруашылық өнімін  қайта өңдеу (ет және сүт )

 

«Кәсіпке бағыт» жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

«Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытуы өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

Өтінімдер сенбі мен жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін 2023 жылдың "31 " тамызға дейін қабылданады.

            Өтінім нысанын, сондай-ақ қатысу шарттары бойынша кеңестерді Павлодар каласы, Лугавая 16 көшесі, 116 кабинет  мекен-жайы бойынша орналасқан ,                                                                                       ӨКП кеңсесінің менеджер-консультанттарынан алуға болады.

ӨКП-дағы байланыс тұлғасы 87772033676, 87474125523 Алиева Эльмира Аубашовна менеджер-консультантынан алуға болады

                                                                  

 

Хабарландыру күні  11 мамыр 2023ж.

« Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ӨКП), ШОБ субъектілерінен 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы шеңберінде «Мен кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралы бойынша «Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытудың келесі бағыттары бойынша өтінімдер қабылдау мен топтарды қалыптастыруды жариялайды:

1.Жылыжай шаруашылығы

2.Өсімдік шаруашылығы (көкөніс өсіру)

3.ІҚМ ет

4. ІҚМ сүт

5.Ет өнімін  қайта өңдеу

 

«Кәсіпке бағыт» жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің кәсіпкерлік әлеуетін арттыру мақсатында құзыреттерді оқытуды және салалық (бейіндік) оқытуды қамтиды.

«Кәсіпке бағыт» салалық (бейіндік) оқытуы өтеусіз негізде ұсынылады.

Оқуды аяқтағаннан кейін оқудан өткені туралы сертификат беріледі.

Өтінімдер сенбі мен жексенбіден басқа күн сайын сағат 18.00-ге дейін 2023 жылдың "31 " тамызға дейін қабылданады.

Өтінім нысанын, сондай-ақ қатысу шарттары бойынша кеңестерді Павлодар каласы, Лугавая 16 көшесі, 116 кабинет  мекен-жайы бойынша орналасқан ,                                                                                              ӨКП кеңсесінің менеджер-консультанттарынан алуға болады.

ӨКП-дағы байланыс тұлғасы 87772033676, 87474125523 Алиева Эльмира Аубашовна менеджер-консультантынан алуға болады

                                                                  

 

Хабарландыру күні  11 мамыр 2023ж

«Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

 

 1. Заң қызметтері және конкурстық (тендерлік) рәсімдер бойынша  Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының Менеджер-консультанты;

 

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 1. сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
 2. жоғары білімнің болуы;
 3. мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 4. мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 5. персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

 

 1. Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы бойынша Екібастұз қаласының Кәсіпкерлікті қолдау орталығының менеджер-консультанты ретінде.

 

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 

 1. кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
 2. жоғары білімнің болуы;
 3. мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 4. мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 5. персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

 

 

Өтінімдер 2023 жылғы «3» мамыр 17.00  дейін қабылданады.

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе n-finsupport.pwq@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Асия Малғаждарқызы Закарьянова, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8777 6247444.

Павлодар облысының Кәсіпкерлер Палатасы өңірде кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайларды қалыптастыру және кәсіпкерлердің Салалық кеңестерінің қызметін жандандыру мақсатында 2023 жылғы 5 сәуірден 5 мамырға дейін Павлодар облысының Өңірлік Кәсіпкерлер Палатасының тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органы болып табылатын Салалық кеңестің мүшелігіне өтінімдерді қабылдайтыны туралы хабарлайды.
Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасының Салалық кеңестері:
Туризм және қонақ үй бизнесі Кеңесі
Құрылыс және Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Кеңесі
АӨК Кеңесі
Білім Кеңесі
Сауда Кеңесі

Кәсіпкерлердің Салалық кеңесінің мүшелігіне құжаттар тізбесі мынадай:
Салалық кәсіпкерлер кеңесінің мүшелігіне үміткердің еркін нысандағы өтініші (сала санатын көрсете отырып) ;
кәсіпкерлік субъектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі;
үміткердің түйіндемесі (фотосуретпен бірге);
үміткердің жеке куәлігінің көшірмесі;
кәсіпкерлік субъектісінің қатысушылары туралы белгіленген нысандағы анықтама (тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама немесе Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісінен анықтама (тек Акционерлік қоғамдар үшін);
беру мерзімі 10 күнтізбелік күннен аспайтын соттылығының бар / жоқ екендігі туралы анықтама.
Анықтама бойынша: Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16, тел. 8 (7182) 660311, E-mail: pavlodar@atameken.kz мекенжайы бойынша хабарласуға болады.

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы «Мен кәсіпкер» құралын іске асыру үшін әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының (ӘКДО) бағыты бойынша менеджер-консультанттар жиынтығын жариялайды.

«Мен - кәсіпкер» жобасы Кәсіпкерлік әлеуетті, экономикалық белсенділікті ынталандыруға, қолданыстағы бизнестің, стартаптардың мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

Кандидаттарға қойылатын негізгі біліктілік талаптары:

* Жоғары білім (құқықтық, экономикалық).

* Кәсіпкерлік және/немесе бизнес-консалтинг саласындағы практикалық жұмыс тәжірибесі (кемінде 2 жыл).

* Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен заңдарды білу.

* ШОБ-ты мемлекеттік қолдау шараларын, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін қаржылық қолдау шараларын білу.

* Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін білу.

* Мемлекеттік және орыс тілдерін білу.

* Жоғары коммуникативтік құзыреттіліктер, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушылармен кері байланыс орнату мүмкіндігі;

* Дербес компьютерді, Internet, Microsoft Office – Word, Excel пайдалану дағдылары.

* Facebook, Instagram, әлеуметтік желілерде, WhatsApp Messenger, Telegram Messenger қосымшаларында жұмыс істеу дағдылары.

* Іріктеуге қатысушылардың артықшылықтары: әйелдер қауымдастықтарында және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс тәжірибесі бар әйелдер; іс-шараларды, форумдар мен конференцияларды ұйымдастыруда жұмыс істеу дағдылары; әлеуметтік желілер маркетингінде (SMM) тәжірибе.

Қажетті құжаттар тізімі:

* Жеке куәліктің көшірмесі.

* Білім туралы дипломның көшірмесі.

* Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе техникалық ерекшелігі бар өтеулі қызмет көрсету шарты.

Өтінім нысанын, сауалнаманы және іріктеуге қатысу шарттарын Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде алуға болады: өтінім және сауалнама нысаны

Барлық ниет білдірушілер Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасына осы мекен-жай бойынша жүгіне алады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, 116 каб.

Сізді біздің командада көргенімізге өте қуаныштымыз! Өтінімдер 2023 жылғы 20 ақпаны сағат 17.00-ге дейін қабылданады.

Палатаның байланыс тұлғасы Закарьянова Асия Малғаждарқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел. 8 (7182) 660311 (5511), 8777 6247444

«Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы бойынша Павлодар аудаданы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджерлері-консультанттары ретінде.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 1. кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
 2. жоғары білімнің болуы;
 3. мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 4. мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 5. персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

Өтінімдер 2023 жылғы «10» ақпаны 17.00  дейін қабылданады.

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе n-finsupport.pwq@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Асия Малғаждарқызы Закарьянова, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8777 6247444.

«Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

1. Бухгалтерлік және салық есебін жүргізуге, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасауға байланысты мәселелер бойынша Менеджер– кеңесші;

2.Заң қызметі бойынша және конкурстық (тендерлық)  процедуралар бойынша Менеджер– кеңесші;

3. Маркетинг бойынша Менеджер– кеңесші;

4. Қаржыландыру мен мемлекеттік қолдау шаралары қызметтері бойынша Менеджер– кеңесші.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 1. сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
 2. жоғары білімнің болуы;
 3. мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 4. мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 5. персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы бойынша қалалар мен аудандарда Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджерлері-консультанттары ретінде.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

 1. кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
 2. жоғары білімнің болуы;
 3. мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
 4. мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
 5. персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

Өтінімдер 2022 жылғы «02» желтоқсан 17.00  дейін қабылданады.

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе r.abrayeva @atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Асия Малғаждарқызы Закарьянова, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8777 624744.

Құрметті кәсіпкерлер!

«Атамекен» Ұлттық палатасы халықаралық шетелдік ұйымдардың қолдауымен шетелдік серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату арқылы қазақстандық кәсіпкерлерді қолдау мақсатында «Іскерлік байланыс» жобасын қолға алуда.
Кім оған мүше бола алады?
Экономиканың басым секторларында жұмыс істейтін, орташа жылдық табысы кемінде 5 000 айлық есептік көрсеткішті құрайтын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің (ШОБ) басшылары. Келесі жобалардың біреуінен мерзімі кемінде 3 жыл сертификаты бар кәсіпкерлер бола алады:

- 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүзеге асырылған «Бизнес мектеп» жобасы;

- «ШОБ топ-менеджментін оқыту» құралы;

- Іскерлік қатынастар құралының бірінші кезеңінің түлектері.

Қажетті:

- жалпы жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес және кәсіпорында кемінде 2 жыл жұмыс өтілі болуы;

- неміс кәсіпорындарымен экономикалық ынтымақтастық орнатуға мүдделі кәсіпорындарды ұсыну;

- тағылымдамадан өтудің нақты мақсаттары болуы (ынтымақтастығын орнату және біліктілікті арттыру бөлігінде);

- шешім қабылдау, басшылық қызметте болу (жоғары және орта буын басшылары);

- ағылшын тілді топ құрамында тағылымдамадан өтуге - ағылшын тілінде Upper-inter Mediate деңгейінен төмен емес деңгейде сөйлеу.

Әтінішті қарау мерзімі 15 жұмыс күні ішінде.

Өтінім қаралғаннан кейін қатысушыға әңгімелесудің нақты күні мен уақыты туралы хабарланады.

Іріктеу қалай жүргізіледі?

Қабылданған өтінімдер бойынша қаржылық емес қолдау операторы ЖАО-мен бірлесіп, кооперация жобаларын қорғауды ұйымдастырады және қатысушылар әзірлеген үздік ынтымақтастық жобаларын таңдайды.

Өтініш берушіні таңдау критерийлері:

- шетелдік компаниялармен ынтымақтастық ниеті;

- менеджер потенциалы;

- шет тілін білу (шет тілінде тағылымдамадан өту кезінде).

 Әңгімелесуден кейін бірден тағылымдамадан өтуге қабылданған талапкерлер үшін арнайы дайындық семинары ұйымдастырылады, деп атап өтті Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасының директоры Серік Сәдуақасов.

Бұл семинарға қатысу барлық үміткерлер үшін міндетті болып табылады.

 Шетелде іскерлік тағылымдамадан өту нәтижелері бойынша қатысушы Қазақстанға келген күннен бастап 2 ай ішінде «Атамекен» палатасына келісілген нысанда іскерлік тағылымдамадан өту нәтижелері және одан әрі өз ісін дамыту жоспарлары туралы есеп береді. (тәжірибеден өтуге қатысушыларды қабылдайтын елдің шарттарына сәйкес нысан).

ШОБ субъектісі іскерлік тағылымдамадан өткен күннен бастап 2 жыл ішінде «Атамекен» ҰКП сұранысы бойынша кәсіпорынның қызметі туралы мониторингтік есепті ұсынады және уәкілетті органға жолдайды.

 Кәсіпкерлер палатасы қаржы жылының 12 айы ішінде субъектілерге (ШОБ) үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.

«2021-2025» жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

 

Ақпараттық-талдауды қамтамасыз ету қызметтері бойынша Менеджер– кеңесші;

 

Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Екібастұз қаласы және Баянауыл ауданы бойынша кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджерлері-консультанттары қажет.

Өтінімдер 2022 жылғы «17 тамыз 17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

1) кәсіпкерлікті қолдау және/немесе консультациялық қызметтер көрсету саласында және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласында кемінде 1(бір) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы(ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету үшін)

2) арнаулы орта/жоғары білімінің болуы;

3) мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;;

4) мемлекеттік бағдарламаларды білу;

5) дербес компьютерді еркін меңгеру;
 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) ізденушінің белгіленген нысандағы сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарттары және/немесе өтеулі қызмет көрсету шарттары);

4) білімі туралы дипломының қосымшасы бар көшірмесі;

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

8) жұмыс орнынан мінездеме.

 

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе r.abrayeva@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Закарьянова Асия Малғаждарқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8777 624 74 44

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

                Бухгалтерлік және салықтық есепке алумен, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасаумен байланысты қызметтер;

              

Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Павлодар аудаданы бойынша қалалар мен аудандарда кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджерлері-консультанттары қажет.

 

Өтінімдер 2022 жылғы «25» шілдесі 17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

            1) сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
              2)  кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
             3)  жоғары білімнің болуы;
             4)  мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
             5)  мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
             6)  персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе n-finsupport.pwq@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс Закарьянова Асия Малгаждаровна кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8777 624 74 44

«2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

 1. Ақпараттық-талдауды қамтамасыз ету  қызметтері бойынша Менеджер– кеңесші;

Өтінімдер 2022 жылғы «20» мамыр  сағат17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

             1)  кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
            
2)  арнайы-орта немесе жоғарғы білімнің болуы;
            
3)  мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
            
4)  мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
            
5)  персоналды компьютерді еркін игеруі
 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар арнайы-орта немесе жоғарғы білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

8) жұмыс орнынан мінездеме.

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе n-finsupport.pwq@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Абраева Райхангуль Асанқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастышысы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 87016847466

 

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

 1. Қаржыландыру мен мемлекеттік қолдау шаралары қызметтері бойынша Менеджер– кеңесші;

 

Өтінімдер 2022 жылғы «12» ақпан 17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

            1) сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
              2)  кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
             3)  жоғары білімнің болуы;
             4)  мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
             5)  мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
             6)  персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе r.abrayeva@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Абраева Райхангуль Асанқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 87016847466

 

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

 1. Қаржыландыру мен мемлекеттік қолдау шаралары қызметтері бойынша Менеджер– кеңесші;
 2. Маркетинг бойынша Менеджер– кеңесші.

 

Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Ақсу қаласы, Ақтоғай, Железин және Успенка аудаданы бойынша қалалар мен аудандарда кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджерлері-консультанттары қажет.

Өтінімдер 2021 жылғы «30 наурыз 17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

            1) сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
              2)  кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
             3)  жоғары білімнің болуы;
             4)  мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
             5)  мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
             6)  персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе r.abrayeva@atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Абраева Райхангуль Асанқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 87016847466

Хабарландыру

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

1. Бухгалтерлік және салық есебін жүргізуге, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасауға байланысты мәселелер бойынша Менеджер– кеңесші;

2.Заң қызметі бойынша және конкурстық (тендерлық)  процедуралар бойынша Менеджер– кеңесші;

3. Маркетинг бойынша Менеджер– кеңесші;

4. Қаржыландыру мен мемлекеттік қолдау шаралары қызметтері бойынша Менеджер– кеңесші.

 

Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы бойынша қалалар мен аудандарда Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджерлері-консультанттары ретінде.

Өтінімдер 2021 жылғы «20 желтоқсан 17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

            1) сервистік қызмет көрсету бойынша бір жылдан кем емес немесе сәйкесінше қызмет көрсету салаларында 2 (екі) жылдан (сервистік қызмет көрсету) кем емес тәжірибенің бар болуы;
              2)  кәсіпкерлікті қолдау  саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе консультациялық қызмет көрсету және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру саласында 1 (бір) жылдан кем емес (ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету) тәжірибенің бар болуы;
             3)  жоғары білімнің болуы;
             4)  мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген болуы;
             5)  мемлекеттік бағдарламаларды білуі;
             6)  персоналды компьютерді еркін игеруі;

 

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты).

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) құжаттарды өткізгенге дейін 6 (алты) ай мерзімінен асып кетпеген (немесе нотариалдық түрде бекітілген көшірмесі);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағазға басылған баспа түрінде немесе r.abrayeva @atameken.kz электрондық пошта арқылы жолдауға болады.  

Палатаның байланыс өкілі Абраева Райхангуль Асанқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 87016847466

Объявление

Палата предпринимателей Павлодарской области объявляет о начале проведения отбора заявок от граждан Республики Казахстан для оказания услуг бизнесу по инструменту  «Сервисная поддержка ведения предпринимательской деятельности» в рамках четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки предпринимательства» Государственной программой поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» по следующим направлениям:

 1. Менеджер-консультант по услугам, связанным с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением статистической отчетности;
 2. Менеджер-консультант по юридической услуге и конкурсным (тендерным) процедурам;
 3. Менеджер-консультант по вопросам маркетинга;
 4. Менеджер-консультант услуги по вопросам финансирования и получения мер государственной поддержки.

 

Менеджеров-консультантов Центров поддержки предпринимательства городов и районов Павлодарской области для оказания услуг по информационно-аналитическому обеспечению предпринимательства (консультирование по программам поддержки бизнеса).

Заявки принимаются до  17.00  часов «20» декабря 2021 года.

Квалификационные требования к участникам отбора:

 1. наличие опыта проведения консультации по виду сервисных услуг не менее

(одного) года либо опыта работы в сфере соответствующих услуг не менее 2 (двух) лет (для оказания сервисных услуг);
              2)  наличие опыта работы не менее 2 (двух) лет в сфере поддержки предпринимательства и/или оказания консультационных услуг и/или в сфере реализации государственных программ не менее 1 (одного) года (для оказания услуг по информационному обеспечению);
              3)  наличие высшего образования;
             4)  знание государственного и русского языков;
             5)  знание государственных программ;
             6)  свободное владение персональным компьютером;

 

Перечень необходимых документов:

1) копия удостоверения личности;

2) анкета Соискателя по установленной форме;

3) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (трудовая книжка/трудовые договора и/или договора возмездного оказания услуг);              

4) копия диплома о высшем образовании с приложением.

5) справка с наркологического диспансера

6) справка с психоневрологического диспансера;

7) медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме № 086/у, выданная не более чем за шесть месяцев до дня представления документов (либо нотариально засвидетельствованная копия);

8) справка об отсутствии либо наличии судимости.

Форму заявки и условия участия в отборе можно получить в офисе Палаты  предпринимателей Павлодарской  области по адресу: г.Павлодар, ул.  Луговая,16, на бумажном носителе либо по электронной почте r.abrayeva@atameken.kz в электронном виде.                                                                                          

Контактное лицо Палаты Абраева Райхангуль Асановна, начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимательства, тел.8 (7182) 660311 (5511), 87016847466 

 

Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасында келесі қызмет түрлерін ұсынатын Кәсіпкерлерге қызмет көрсету  орталықтары (КҚКО) бар:

- мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттандыру және кеңес беру бағытында:

1) кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың қаржылық және қаржылық емес шаралары туралы ШОБ пен тұрғындарды кәсіпкерлік бастамасымен хабардар ету;

2) кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары бойынша консультациялар («Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламалары, республиканың агроөнеркәсіптік кешенін дамыту » 2017 - 2021 жылдарға арналған Қазақстанның, «Басым жобаларды несиелеу тетігі», «Қазақстан Республикасының ұлттық экспорттық стратегиясы» бағдарламасы);

3) мемлекеттік-жекеменшік серіктестік мәселелері бойынша кеңес беру;

4) бизнесті бастау және жүргізу бойынша кеңестер;

- өтініштерді қолдау бағытында:

1) лицензиялар мен рұқсаттарды алуды қолдау;

2) мемлекеттік қолдау шараларын алу мәселелері бойынша даму институттарында қолдау;

3) екінші деңгейлі банктерде, басқа қаржы ұйымдарында, сондай-ақ даму институттарында қаржыландыруға құжаттар дайындауды қолдау;

4) өнімді өткізуге көмек.

Қаржы институттарымен жұмыс істеу шарттарын нақтылау. Қызметтер онлайн режимінде : https://g4b.kz/ мекен-жайы бойынша көрсетіледі

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ ҰСЫНЫЛАДЫ.

Сіз қызметтерді тұрғылықты жеріңіз бойынша облыстың моноқалалары мен аудандарындағы Кәсіпкерлер палатасының филиалдары жанындағы Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында келесі мекен-жайлар бойынша ала аласыз:

Ақсу қаласы, К.Маркс көшесі,1, тел. 8(71837)33166;

Екібстұз қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 45, тел. 8(7187)347661.

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай көшесі, 79, тел. 8 (71841) 21944;

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Гагарин көшесі, 62, тел. 8 (71840) 91176;

Железин ауданы, Железинка ауылы, Ауэзов көшесі, 56, тел. 8 (71831) 22425;

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бөгенбай көшесі, 91, тел. 8 (71832) 21074;

Тереңкөл ауданы, Тереңкөл ауылы, ул. Тәуелсіздік, 85, тел. 8 (71833) 21671;

Май ауданы, Көктөбе ауылы, ул. Қазбек би 29, тел. 8 (71838) 79001;

Ақулы ауданы, Ақу ауылы, көш. Баймулдин, 13, тел. 8 (71838) 21003;

Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко к-сі, 29, тел. 8 (71834) 92440;

Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, ул. Малайсары тархан, 42, тел.

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Ақсу қаласындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджер-консультанты ретінде және резервтік кандидаттардың өтінімдірің  қабылдау  туралы  жариялайды.

Өтінімдер 2021 жылғы «02» қараша 17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

1. жоғары білімнің болуы;

2. консалтингтік қызмет көрсету нарығында тәжірибесінің болуы немесе тиісті түрі бойынша кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

4. дербес компьютерді еркін меңгеру.

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты.

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу

Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы, кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381

Павлодар обласынын кәсіпкерлер Палатасы нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде «Бастау Бизнес» жобасының Екібастуз қаласының кеңесшісі қызметтерін көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеуді жүргізудің басталғаны туралы хабарлайды.

Консультантқа қойылатын талаптар:

- Қазақстан Республикасының азаматтығы;

 • жоғары білім (заңгерлік, экономикалық, қаржылық, техникалық);
 • соттылықтың болмауы;
 • жұмыс тәжірибесі: кемінде 3 жыл;
 •  мемлекеттік және орыс тілдерін білу, іскерлік хат алмасу және келіссөздер дағдылары;
 • тәжірибелі компьютер, Internet, Microsoft Office-Word пайдаланушысы,; МІНДЕТТІ: сенімді Excel пайдаланушысы (жиынтық кестелер, формулалар, сүзгілер, графиктер, диаграммалар);
 •  «gmail.com» электрондық пошта мекенжайының болуы;
 • «Facebook», «Instagram», «Telegram Messenger», «WhatsApp Messenger» әлеуметтік желілері мен мобильді қосымшаларын белсенді пайдалану;

- қаржы институттарында және/немесе мемлекеттік органдарда ШОБ субъектілерін қолдау, дамыту, несие беру, рұқсат беру құжаттары және жер қатынастары саласында жұмыс тәжірибесінің, сервистік қызметтер көрсету саласында кемінде 2 (екі) жыл, жобада немесе «Жас кәсіпкер» жобасында жұмыс тәжірибесінің болуы құпталады.

Ескерту: ӨКП қолдаухаты бойынша жобаның аудандық деңгейдегі кеңесшісі үшін заң, экономикалық, қаржы және техникалық бағыттар бойынша арнаулы орта білімінің болуына жол беріледі.

Қажетті құжаттар тізімі:

- түйіндеме және сауалнама (үлгі бойынша ӨКП-на);

- жеке куәлігі;

- жоғары/арнайы орта білімі туралы диплом;

- жұмыс тәжірибесін растайтын еңбек кітапшасы, азаматтық-құқықтық шарттар;

- бар болған жағдайда сертификаттар;

Өтінім нысанын және жобаның бизнес-жаттықтырушылары мен кеңесшілерін іріктеуге қатысу шарттарын ҰКП сайтында көрсетілген мекенжайлар бойынша облыстық ӨКП кеңсесінен алуға болады (жауапты тұлға – ӨКП қаржылық емес қолдау бөлімінің бастығы).

Өтінімдер 2021 жылғы 7 қазан сағат 17.00-ге дейін ӨКП-да Павлодар  қаласы, Луговая көшесі 317 бөлме мекенжайы немесе электрондық пошта арқылы n-finsupport.pwq@atameken.kz бойынша қабылданады.

 

ӨКП байланыс тұлғалары: кәсіпкерлерді бейқаржылық қолдау бөлімі – А.М.Закарьянова 87776247444

2021 жылдың 13  қыркүйек күні «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін тегін онлайн оқытуының  6-ші ағымы басталады.

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары оқыту қатысушылары болып табылады, оның ішінде:

- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, оның ішінде моно және кіші қалаларда тұратын адамдар;

- мүгедектер, егер медициналық қорытынды бойынша денсаулығы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;

- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан асқан адамдар;

- сондай-ақ NEET санатындағы жастар;

- табысы аз және/немесе көпбалалы отбасылардың мүшелері;

- ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелері;

- қоныс аударушылар және оралмандар.

         Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Оқыту қорытындысы бойынша бағдарлама қатысушыларына сертификат беріледі.

Жоба шеңберінде оқыту үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, оқудан өту туралы өтінішпен жүгінуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткердің мәртебесін жобаның нысаналы тобына сәйкестігі расталған жағдайда оқуға жолдама береді.

Өтініш беруші https://atameken.co  сайтына электрондық-цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы тіркелу үшін және одан әру оқыту топтарына қабылдану үшін оқуға жолдамамен "Атамекен" ӨКП немесе оның аудандық және қалалық филиалдарына кеңес алуға жүгінеді.

Толық ақпарат алу үшін Павлодар облысының аудандары мен қалаларындағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына хабарласу қажет:

 

Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Ақсу қаласы, К.Маркс к-сі,1, тел. 8(71837)33166;

Екібстұз қаласы, Б.Момышұлы к-сі, 45, тел. 8(7187)347661.

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай к-сі, 79, тел. 8 (71841) 21944;

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Гагарин к-сі, 62, тел. 8 (71840) 91176;

Железин ауданы, Железинка ауылы, Квиткова к-сі, 13, тел. 8 (71831) 22425;

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бөгенбай кі, 91, тел. 8 (71832) 21074;

Тереңкөл ауданы, Терекңөл ауылы, Тәуелсіздік к-сі, 85, тел. 8 (71833) 21671;

Май ауданы, Көктөбе ауылы, Қазыбек би к-сі, 29, тел. 8 (71838) 79001;

Аққулы ауданы, Аққулы ауылы, Баймолдин к-сі, 13, тел. 8 (71838) 21003;

Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко к-сі, 29, тел. 8 (71834) 92440;

Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Малайсары Тархан к-сі, 42, тел.87183621210

          Жұмыспен қамту орталықтарының мекен-жайы

 

1. Ақтоғай а., Абай көшесі,79, тел. 87184122136, 87184122207;

2. Баянауыл а., Сатпаев к-сі, 62, тел. 87184091768
3. Железинка а., Квиткова к-сі, 7, тел. 87183122447;

4. Ертіс а., Бөгенбай к-сі, 97, тел. 87183222880

5. Тереңкөл а., Тургенев к-сі, 85а, тел. 87183321782
6.  Аққулы а., Амангелді,84/А к-сі тел.87183979083;
7.
Көктөбе а., Әйтеке би к-сі, 14 тел. 87183891494;
8. Ақсу қ., Әлия Молдағұлова к-сі, 10, тел. 87183769995
9. Екібастұз қ., Энергетиктер к-сі, 62 тел.87187347123

10. Успенка а., Тәуелсіздікке 10 жыл к-сі, 10, тел. 87183491663

11. Шарбақты а., Тәуелсіздік к-сі, 26, тел. 87183623474

12. Павлодар ауданы, Павлодар қ., Ген.Дюсенов к-сі,1, тел.87182533133
13. Павлодар қ., Ак.Бектуров к-сі, 115, тел. 87182215480, 87026096742

 

Хабарландыру күні 27 тамыз  2021ж.

2021 жылдың 16 тамыз  күні «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін тегін онлайн оқытуының  5-ші ағымы басталады.

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары оқыту қатысушылары болып табылады, оның ішінде:

- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, оның ішінде моно және кіші қалаларда тұратын адамдар;

- мүгедектер, егер медициналық қорытынды бойынша денсаулығы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;

- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан асқан адамдар;

- сондай-ақ NEET санатындағы жастар;

- табысы аз және/немесе көпбалалы отбасылардың мүшелері;

- ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелері;

- қоныс аударушылар және оралмандар.

         Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Оқыту қорытындысы бойынша бағдарлама қатысушыларына сертификат беріледі.

Жоба шеңберінде оқыту үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, оқудан өту туралы өтінішпен жүгінуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткердің мәртебесін жобаның нысаналы тобына сәйкестігі расталған жағдайда оқуға жолдама береді.

Өтініш беруші https://atameken.co  сайтына электрондық-цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы тіркелу үшін және одан әру оқыту топтарына қабылдану үшін оқуға жолдамамен "Атамекен" ӨКП немесе оның аудандық және қалалық филиалдарына кеңес алуға жүгінеді.

Толық ақпарат алу үшін Павлодар облысының аудандары мен қалаларындағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына хабарласу қажет:

 

Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Ақсу қаласы, К.Маркс к-сі,1, тел. 8(71837)33166;

Екібстұз қаласы, Б.Момышұлы к-сі, 45, тел. 8(7187)347661.

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай к-сі, 79, тел. 8 (71841) 21944;

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Гагарин к-сі, 62, тел. 8 (71840) 91176;

Железин ауданы, Железинка ауылы, Квиткова к-сі, 13, тел. 8 (71831) 22425;

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бөгенбай кі, 91, тел. 8 (71832) 21074;

Тереңкөл ауданы, Терекңөл ауылы, Тәуелсіздік к-сі, 85, тел. 8 (71833) 21671;

Май ауданы, Көктөбе ауылы, Қазыбек би к-сі, 29, тел. 8 (71838) 79001;

Аққулы ауданы, Аққулы ауылы, Баймолдин к-сі, 13, тел. 8 (71838) 21003;

Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко к-сі, 29, тел. 8 (71834) 92440;

Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Малайсары Тархан к-сі, 42, тел.87183621210

          Жұмыспен қамту орталықтарының мекен-жайы

 

1. Ақтоғай а., Абай көшесі,79, тел. 87184122136, 87184122207;

2. Баянауыл а., Сатпаев к-сі, 62, тел. 87184091768
3. Железинка а., Квиткова к-сі, 7, тел. 87183122447;

4. Ертіс а., Бөгенбай к-сі, 97, тел. 87183222880

5. Тереңкөл а., Тургенев к-сі, 85а, тел. 87183321782
6.  Аққулы а., Амангелді,84/А к-сі тел.87183979083;
7.
Көктөбе а., Әйтеке би к-сі, 14 тел. 87183891494;
8. Ақсу қ., Әлия Молдағұлова к-сі, 10, тел. 87183769995
9. Екібастұз қ., Энергетиктер к-сі, 62 тел.87187347123

10. Успенка а., Тәуелсіздікке 10 жыл к-сі, 10, тел. 87183491663

11. Шарбақты а., Тәуелсіздік к-сі, 26, тел. 87183623474

12. Павлодар ауданы, Павлодар қ., Ген.Дюсенов к-сі,1, тел.87182533133
13. Павлодар қ., Ак.Бектуров к-сі, 115, тел. 87182215480, 87026096742

 

Хабарландыру күні 30 шілде  2021ж.

Павлодар обласынын кәсіпкерлер Палатасы нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде «Бастау Бизнес» жобасының Ертіс, Ақтоғай, Май, Шарбақты, Успен, Баянауыл аудандарында кеңесшісі қызметтерін көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеуді жүргізудің басталғаны туралы хабарлайды.
Консультантқа қойылатын талаптар:
- Қазақстан Республикасының азаматтығы;
-    жоғары білім (заңгерлік, экономикалық, қаржылық, техникалық);
-    соттылықтың болмауы;
-    жұмыс тәжірибесі: кемінде 3 жыл;
-     мемлекеттік және орыс тілдерін білу, іскерлік хат алмасу және келіссөздер дағдылары;
-    тәжірибелі компьютер, Internet, Microsoft Office-Word пайдаланушысы,; МІНДЕТТІ: сенімді Excel пайдаланушысы (жиынтық кестелер, формулалар, сүзгілер, графиктер, диаграммалар);
-     «gmail.com» электрондық пошта мекенжайының болуы;
-    «Facebook», «Instagram», «Telegram Messenger», «WhatsApp Messenger» әлеуметтік желілері мен мобильді қосымшаларын белсенді пайдалану;
- қаржы институттарында және/немесе мемлекеттік органдарда ШОБ субъектілерін қолдау, дамыту, несие беру, рұқсат беру құжаттары және жер қатынастары саласында жұмыс тәжірибесінің, сервистік қызметтер көрсету саласында кемінде 2 (екі) жыл, жобада немесе «Жас кәсіпкер» жобасында жұмыс тәжірибесінің болуы құпталады.
Ескерту: ӨКП қолдаухаты бойынша жобаның аудандық деңгейдегі кеңесшісі үшін заң, экономикалық, қаржы және техникалық бағыттар бойынша арнаулы орта білімінің болуына жол беріледі. 
Қажетті құжаттар тізімі:
- түйіндеме және сауалнама (үлгі бойынша ӨКП-на);
- жеке куәлігі;
- жоғары/арнайы орта білімі туралы диплом;
- жұмыс тәжірибесін растайтын еңбек кітапшасы, азаматтық-құқықтық шарттар;
- бар болған жағдайда сертификаттар;
Өтінім нысанын және жобаның бизнес-жаттықтырушылары мен кеңесшілерін іріктеуге қатысу шарттарын ҰКП сайтында көрсетілген мекенжайлар бойынша облыстық ӨКП кеңсесінен алуға болады (жауапты тұлға – ӨКП қаржылық емес қолдау бөлімінің бастығы).
Өтінімдер 2021 жылғы 9 тамыз сағат 17.00-ге дейін ӨКП-да Павлодар  қаласы, Луговая көшесі 317 бөлме мекенжайы немесе электрондық пошта арқылы n-finsupport.pwq@atameken.kz бойынша қабылданады.
 
ӨКП байланыс тұлғалары: кәсіпкерлерді бейқаржылық қолдау бөлімі – А.М.Закарьянова

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Тереңкөл және Ақтоғай аудандарындағы Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының менеджер-консультанты ретінде өтінімдірің  қабылдау  туралы  жариялайды. 
Өтінімдер 2021 жылғы «09»  тамыз 17.00-ге  дейін қабылданады.
Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:
1. жоғары білімнің болуы;
2. консалтингтік қызмет көрсету нарығында тәжірибесінің болуы немесе тиісті түрі бойынша кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;
4. дербес компьютерді еркін меңгеру.
Қажетті құжаттар тізімі:
1) жеке куәліктің көшірмесі;
2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;
3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты. 
4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.
5) наркологиялық диспансерден анықтама;
6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;
7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);
8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;
Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу
Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы., кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381 
Хабарландыру  куні: 2021 жылдың 02 тамызы
 

2021 жылдың 19 шілде  күні «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін тегін онлайн оқытуының  3-ші ағымы басталады.

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары оқыту қатысушылары болып табылады, оның ішінде:

- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, оның ішінде моно және кіші қалаларда тұратын адамдар;

- мүгедектер, егер медициналық қорытынды бойынша денсаулығы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;

- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан асқан адамдар;

- сондай-ақ NEET санатындағы жастар;

- табысы аз және/немесе көпбалалы отбасылардың мүшелері;

- ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелері;

- қоныс аударушылар және оралмандар.

         Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Оқыту қорытындысы бойынша бағдарлама қатысушыларына сертификат беріледі.

Жоба шеңберінде оқыту үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, оқудан өту туралы өтінішпен жүгінуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткердің мәртебесін жобаның нысаналы тобына сәйкестігі расталған жағдайда оқуға жолдама береді.

Өтініш беруші https://atameken.co  сайтына электрондық-цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы тіркелу үшін және одан әру оқыту топтарына қабылдану үшін оқуға жолдамамен "Атамекен" ӨКП немесе оның аудандық және қалалық филиалдарына кеңес алуға жүгінеді.

Толық ақпарат алу үшін Павлодар облысының аудандары мен қалаларындағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына хабарласу қажет:

 

Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Ақсу қаласы, К.Маркс к-сі,1, тел. 8(71837)33166;

Екібстұз қаласы, Б.Момышұлы к-сі, 45, тел. 8(7187)347661.

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай к-сі, 79, тел. 8 (71841) 21944;

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Гагарин к-сі, 62, тел. 8 (71840) 91176;

Железин ауданы, Железинка ауылы, Квиткова к-сі, 13, тел. 8 (71831) 22425;

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бөгенбай кі, 91, тел. 8 (71832) 21074;

Тереңкөл ауданы, Терекңөл ауылы, Тәуелсіздік к-сі, 85, тел. 8 (71833) 21671;

Май ауданы, Көктөбе ауылы, Қазыбек би к-сі, 29, тел. 8 (71838) 79001;

Аққулы ауданы, Аққулы ауылы, Баймолдин к-сі, 13, тел. 8 (71838) 21003;

Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко к-сі, 29, тел. 8 (71834) 92440;

Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Малайсары Тархан к-сі, 42, тел.87183621210

          Жұмыспен қамту орталықтарының мекен-жайы

 

1. Ақтоғай а., Абай көшесі,79, тел. 87184122136, 87184122207;

2. Баянауыл а., Сатпаев к-сі, 62, тел. 87184091768
3. Железинка а., Квиткова к-сі, 7, тел. 87183122447;

4. Ертіс а., Бөгенбай к-сі, 97, тел. 87183222880

5. Тереңкөл а., Тургенев к-сі, 85а, тел. 87183321782
6.  Аққулы а., Амангелді,84/А к-сі тел.87183979083;
7.
Көктөбе а., Әйтеке би к-сі, 14 тел. 87183891494;
8. Ақсу қ., Әлия Молдағұлова к-сі, 10, тел. 87183769995
9. Екібастұз қ., Энергетиктер к-сі, 62 тел.87187347123

10. Успенка а., Тәуелсіздікке 10 жыл к-сі, 10, тел. 87183491663

11. Шарбақты а., Тәуелсіздік к-сі, 26, тел. 87183623474

12. Павлодар ауданы, Павлодар қ., Ген.Дюсенов к-сі,1, тел.87182533133
13. Павлодар қ., Ак.Бектуров к-сі, 115, тел. 87182215480, 87026096742

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:

1. Маркетинг сұрақтары  бойынша қызметтердің менеджер-кеңесшісі.

Өтінімдер 2021 жылғы «24» маусым 17.00  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

1. жоғары білімнің болуы;

2. консалтингтік қызметтерді ұсыну нарығындағы жұмыс тәжірибесі немесе мемлекеттік сатып алу, ұлттық компаниялар мен жер қойнауын пайдаланушыларды сатып алу саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі

3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

4. дербес компьютерді еркін меңгеру.

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты.

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу

Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы., кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Ертіс ауданындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталығының менеджер-консультанты ретінде өтінімдірің  қабылдау  туралы  жариялайды.

Өтінімдер 2021 жылғы «24»  маусым 17.00-ге  дейін қабылданады.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:

1. жоғары білімнің болуы;

2. консалтингтік қызмет көрсету нарығында тәжірибесінің болуы немесе тиісті түрі бойынша кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

4. дербес компьютерді еркін меңгеру.

Қажетті құжаттар тізімі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты.

4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.

5) наркологиялық диспансерден анықтама;

6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);

8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу

Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы., кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381

2021 жылдың 21 маусым  күні «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін тегін онлайн оқытуының  3-ші ағымы басталады.

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары оқыту қатысушылары болып табылады, оның ішінде:

- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, оның ішінде моно және кіші қалаларда тұратын адамдар;

- мүгедектер, егер медициналық қорытынды бойынша денсаулығы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;

- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан асқан адамдар;

- сондай-ақ NEET санатындағы жастар;

- табысы аз және/немесе көпбалалы отбасылардың мүшелері;

- ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелері;

- қоныс аударушылар және оралмандар.

         Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Оқыту қорытындысы бойынша бағдарлама қатысушыларына сертификат беріледі.

Жоба шеңберінде оқыту үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, оқудан өту туралы өтінішпен жүгінуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткердің мәртебесін жобаның нысаналы тобына сәйкестігі расталған жағдайда оқуға жолдама береді.

Өтініш беруші https://atameken.co  сайтына электрондық-цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы тіркелу үшін және одан әру оқыту топтарына қабылдану үшін оқуға жолдамамен "Атамекен" ӨКП немесе оның аудандық және қалалық филиалдарына кеңес алуға жүгінеді.

Толық ақпарат алу үшін Павлодар облысының аудандары мен қалаларындағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына хабарласу қажет:

 

Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Ақсу қаласы, К.Маркс к-сі,1, тел. 8(71837)33166;

Екібстұз қаласы, Б.Момышұлы к-сі, 45, тел. 8(7187)347661.

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай к-сі, 79, тел. 8 (71841) 21944;

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Гагарин к-сі, 62, тел. 8 (71840) 91176;

Железин ауданы, Железинка ауылы, Квиткова к-сі, 13, тел. 8 (71831) 22425;

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бөгенбай кі, 91, тел. 8 (71832) 21074;

Тереңкөл ауданы, Терекңөл ауылы, Тәуелсіздік к-сі, 85, тел. 8 (71833) 21671;

Май ауданы, Көктөбе ауылы, Қазыбек би к-сі, 29, тел. 8 (71838) 79001;

Аққулы ауданы, Аққулы ауылы, Баймолдин к-сі, 13, тел. 8 (71838) 21003;

Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;

Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко к-сі, 29, тел. 8 (71834) 92440;

Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Малайсары Тархан к-сі, 42, тел.87183621210

          Жұмыспен қамту орталықтарының мекен-жайы

 

1. Ақтоғай а., Абай көшесі,79, тел. 87184122136, 87184122207;

2. Баянауыл а., Сатпаев к-сі, 62, тел. 87184091768
3. Железинка а., Квиткова к-сі, 7, тел. 87183122447;

4. Ертіс а., Бөгенбай к-сі, 97, тел. 87183222880

5. Тереңкөл а., Тургенев к-сі, 85а, тел. 87183321782
6.  Аққулы а., Амангелді,84/А к-сі тел.87183979083;
7.
Көктөбе а., Әйтеке би к-сі, 14 тел. 87183891494;
8. Ақсу қ., Әлия Молдағұлова к-сі, 10, тел. 87183769995
9. Екібастұз қ., Энергетиктер к-сі, 62 тел.87187347123

10. Успенка а., Тәуелсіздікке 10 жыл к-сі, 10, тел. 87183491663

11. Шарбақты а., Тәуелсіздік к-сі, 26, тел. 87183623474

12. Павлодар ауданы, Павлодар қ., Ген.Дюсенов к-сі,1, тел.87182533133
13. Павлодар қ., Ак.Бектуров к-сі, 115, тел. 87182215480, 87026096742

Хабарландыру
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:
Заң қызметі, оның ішінде қосалқы қызметтер бойынша менеджер-кеңесші:
- кәсіпкерлік субъектісін тіркеу, қайта тіркеу, тарату үшін құжаттарды дайындау бойынша консультациялық қызметтер;
- кәсіпкерлікті тіркеуге, қайта тіркеуге, таратуға құжаттарды дайындау;
- келісімдердің жобаларын әзірлеу бойынша консультациялар;
- электрондық форматтағы келісімшарттардың жобаларын әзірлеу;
- азаматтық, еңбек және кәсіпкерлік құқық саласындағы консультациялар;
- құжат айналымы бойынша консультациялар;
- кадрлық құжаттама мен жұмыс процесін жүргізу бойынша консультациялар;
- құжаттарды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеруге байланысты консультациялық қызметтер;
Өтінімдер 2021 жылғы «26» мамыр 17.00  дейін қабылданады.
Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:
1. жоғары білімнің болуы;
2. консалтингтік қызметтерді ұсыну нарығындағы жұмыс тәжірибесі немесе мемлекеттік сатып алу, ұлттық компаниялар мен жер қойнауын пайдаланушыларды сатып алу саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі
3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;
4. дербес компьютерді еркін меңгеру.
            5. соттылығы жоқ;
            6. Мемлекеттік бағдарламалар мен оларды іске асыру механизмін білу
Қажетті құжаттар тізімі:
1) Қызмет көрсету бойынша менеджер-кеңесші ретінде таңдауға қатысуға өтінім
2) жеке куәліктің көшірмесі;
3) өтініш берушінің белгіленген нысандағы сауалнамасы;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы / еңбек келісімшарттары және / немесе ақылы қызметтерді көрсету шарты;
5) қосымша туралы жоғары білім туралы дипломның көшірмесі;
6) наркологиялық диспансерден құжаттарды ұсыну үшін бір айдан аспайтын мерзімде берілген анықтама;
7) жүйке-психиатриялық диспансерден құжаттарды ұсыну үшін бір айдан аспайтын мерзімде берілген анықтама;
8) соттылығының жоқтығы немесе болуы туралы анықтама;
9) соңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат (бар болса).
Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу
Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы., кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381
Хабарландыру күні: 2021 жылғы 19 мамыр

2021 жылдың 24 мамыр  күні «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін тегін онлайн оқытуының  2-ші ағымы басталады.
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары оқыту қатысушылары болып табылады, оның ішінде:
- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, оның ішінде моно және кіші қалаларда тұратын адамдар;
- мүгедектер, егер медициналық қорытынды бойынша денсаулығы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;
- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан асқан адамдар;
- сондай-ақ NEET санатындағы жастар;
- табысы аз және/немесе көпбалалы отбасылардың мүшелері;
- ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелері;
- қоныс аударушылар және оралмандар.
Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Оқыту қорытындысы бойынша бағдарлама қатысушыларына сертификат беріледі.
Жоба шеңберінде оқыту үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, оқудан өту туралы өтінішпен жүгінуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткердің мәртебесін жобаның нысаналы тобына сәйкестігі расталған жағдайда оқуға жолдама береді.
Өтініш беруші https://atameken.co  сайтына электрондық-цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы тіркелу үшін және одан әру оқыту топтарына қабылдану үшін оқуға жолдамамен "Атамекен" ӨКП немесе оның аудандық және қалалық филиалдарына кеңес алуға жүгінеді.
Толық ақпарат алу үшін Павлодар облысының аудандары мен қалаларындағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына хабарласу қажет: 

Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;
Ақсу қаласы, К.Маркс к-сі,1, тел. 8(71837)33166;
Екібстұз қаласы, Б.Момышұлы к-сі, 45, тел. 8(7187)347661. 
Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай к-сі, 79, тел. 8 (71841) 21944;
Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Гагарин к-сі, 62, тел. 8 (71840) 91176;
Железин ауданы, Железинка ауылы, Квиткова к-сі, 13, тел. 8 (71831) 22425;
Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бөгенбай к-сі, 91, тел. 8 (71832) 21074;
Тереңкөл ауданы, Терекңөл ауылы, Тәуелсіздік к-сі, 85, тел. 8 (71833) 21671;
Май ауданы, Көктөбе ауылы, Қазыбек би к-сі, 29, тел. 8 (71838) 79001;
Аққулы ауданы, Аққулы ауылы, Баймолдин к-сі, 13, тел. 8 (71838) 21003;
Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;
Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко к-сі, 29, тел. 8 (71834) 92440;
Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Малайсары Тархан к-сі, 42, тел.87183621210
          Жұмыспен қамту орталықтарының мекен-жайы

1. Ақтоғай а., Абай көшесі,79, тел. 87184122136, 87184122207;
2. Баянауыл а., Сатпаев к-сі, 62, тел. 87184091768
3. Железинка а., Квиткова к-сі, 7, тел. 87183122447;
4. Ертіс а., Бөгенбай к-сі, 97, тел. 87183222880
5. Тереңкөл а., Тургенев к-сі, 85а, тел. 87183321782
6.  Аққулы а., Амангелді,84/А к-сі тел.87183979083;
7. Көктөбе а., Әйтеке би к-сі, 14 тел. 87183891494;
8. Ақсу қ., Әлия Молдағұлова к-сі, 10, тел. 87183769995
9. Екібастұз қ., Энергетиктер к-сі, 62 тел.87187347123
10. Успенка а., Тәуелсіздікке 10 жыл к-сі, 10, тел. 87183491663
11. Шарбақты а., Тәуелсіздік к-сі, 26, тел. 87183623474
12. Павлодар ауданы, Павлодар қ., Ген.Дюсенов к-сі,1, тел.87182533133
13. Павлодар қ., Ак.Бектуров к-сі, 115, тел. 87182215480, 87026096742

Хабарландыру күні 6 мамыр  2021ж.
 

Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Заңына сәйкес Ұлттық палата жүйесіндегі өңірлік деңгейдегі кәсіпкерлік қызмет саласы бойынша  өзін-өзі реттейтін ұйымдарды, қауымдастықтарды (кәсіподақтарды) аккредиттеу туралы хабарлайды.
Құжаттарды қабылдау мерзімі - 2021 жылдың 28 сәуірінен 28 мамырға дейін.
Аккредиттеу үшін келесі құжаттарды тапсыру қажет:
Белгіленген нысандағы өтініш;
Қауымдастықтардың (кәсіподақтардың), өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қызметі туралы есеп;
Қауымдастықтың (кәсіподақтың), өзін-өзі реттейтін ұйымның біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар;
Қауымдастық (кәсіподақ) мүшелерінің тізімі;
Аты-жөні мен лауазымы көрсетілген қауымдастық (кәсіподақ) қызметкерлерінің тізімі.
Өзін-өзі реттейтін ұйымды аккредиттеу үшін:
Коммерциялық емес ұйымның Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген, БСН көрсетілген қауымдастық (кәсіподақ) немесе басқа ұйымдық-құқықтық нысан бойынша мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігі;
Коммерциялық емес ұйымның мәжбүрлі немесе ерікті мүшелік (қатысу) негізінде өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметіне кірісу туралы уәкілетті органның үзіндісі;
Қазақстан Республикасының «Өзін-өзі реттеу туралы» Заңында көзделген ақпаратты қамтитын Жарғы;
Өзін-өзі реттейтін ұйымның ережелері мен стандарттары, ал міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйым аккредиттелген жағдайда - осындай өзін-өзі реттейтін ұйымның әрбір ережелері мен стандарттары бойынша Ұлттық палатаның қорытындысы;
Өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің саны және олардың субъектілердің жалпы санынан өндірілген тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) көлемі туралы ақпарат және нарықтағы көлем, сондай-ақ әр мүше туралы мәліметтер: заңды тұлғаның атауы немесе соңғы жеке тұлғаның аты, аты, әкесінің аты, мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес заңды мекен-жайы, байланыс (телефон, электрондық пошта), бірінші басшылардың тегі, аты, әкесінің аты;
Құжаттарды қабылдау келесі мекенжай бойынша қағаз бетінде және электронды пошта арқылы жүргізіледі: 140000, Павлодар қ. Луговая, 16, 3-қабат, құқықтық блог, қағаз жүзінде және электронды пошта арқылы: pavlodar@atameken.kz
Аккредиттеу рәсіміне қатысты өтінішті және кеңесті жоғарыда көрсетілген электронды пошта бойынша және 8 (7182) 66-03-11 (ішкі 5502) телефоны арқылы алуға болады.
Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Президиумының 2016 жылғы 13 мамырдағы шешімімен бекітілген №11 хаттама Ұлттық палата жүйесіндегі қауымдастықтарды (одақтарды) аккредиттеу үшін аккредитациялау ережесін және біліктілік талаптарын Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының www.atameken.kz ресми сайтында оқып шығыңыз. 

ЗАҢГЕР
Қажетті жұмыс өтілі: 3-6 жыл, күндізгі бөлім

Міндеттері:
- Кеңседе адамдармен, құжаттармен жұмыс істеу.
- келісімшарттар дайындау.
- келісімшарттар жасасу
- құрылтай құжаттарын әзірлеуді жүзеге асырады;
- заңды тұлғаларды тіркеуді, құрылтай құжаттарындағы өзгерістерді жүзеге асырады;
- жобалардың жетекшісіне қол қоюға ұсынылған бұйрықтардың, нұсқаулықтардың, нормативтік құқықтық актілердің және басқа да құқықтық сипаттағы құжаттардың заңнамаға сәйкестігін тексереді;
- соттарда және мемлекеттік органдарда кәсіпорын мүдделерін білдіреді
- жобаларға / клиенттерге құқықтық қолдау көрсетеді; құқықтық талдау бойынша құқықтық қорытындылар дайындау
- заңдық сипаттағы басшылықтың басқа нұсқаулары;
Талаптар:
1) жоғары заң білімі (міндетті);
2) мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл (міндетті);
3) банк заңнамасын, азаматтық заңнаманы (Азаматтық кодекс, Салық кодексі және т.б.), азаматтық іс жүргізуді, атқарушылық іс жүргізуді білу;
4) ЕДБ / қаржы институттарындағы / несиелік ұйымдардағы жұмыс тәжірибесі (қажет);
5) Microsoft Office (Word / Excel) бағдарламасында еркін сөйлеу (негізгі дағдылар).

- жұмыс кестесі 5/2 , 9-00 - 18-30 дейін

Несиелік әкімші лауазымына үміткер ретінде іріктеуге қатысу туралы өтінішті atameken.pavlodar@gmail.com электронды мекен-жайына жіберу керек.

Несиелік әкімші лауазымына үміткер ретінде іріктеуге қатысу үшін өтінімдерді қабылдау 2021 жылғы 29 сәуірде аяқталады.

өтінім

Несиелік менеджер

Қажетті жұмыс өтілі: 3-6 жыл, күндізгі бөлім

Міндеттері:
- қызмет көрсету мәселелері бойынша ШОБ қарыз алушыларымен (оның ішінде дефолт туралы хабарлама жіберу); - өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен;
- консультациялар, презентациялар арқылы ШОБ жаңа клиенттерін тарту, олардың ШОҰ ұсынатын қаржылық қызметтерге қажеттіліктерін анықтау мақсатында ШОК әлеуетті және қолданыстағы клиенттерінің қызметін зерттеу.
Талаптар:
1) жоғары білім (міндетті);
2) шағын және орта бизнестің несие алушыларымен жұмыс тәжірибесі
банктердің немесе несиелік ұйымдардың (ломбардтарды қоспағанда) несиелік тәуекелдері бойынша бөлімшелері және бөлімшелері аға несие менеджері үшін - кемінде 3 жыл (талап етіледі), несиелік менеджер үшін - кемінде 1,5 жыл (қажет);
3) ауылшаруашылық бизнесін қаржыландыру тәжірибесі (жақсырақ);
4) Microsoft Office (Word / Excel) бағдарламаларын еркін меңгеру;
5) қаржылық модель құру, шағын және орта бизнестің қызметін талдау дағдылары (қажет);
6) банк заңнамасын, салық заңнамасын, кәсіпкерлік заңнаманы білу.
Шарттары:
- ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмысқа орналасу

Несиелік әкімші лауазымына үміткер ретінде іріктеуге қатысу туралы өтінішті atameken.pavlodar@gmail.com электронды мекен-жайына жіберу керек.

Несиелік әкімші лауазымына үміткер ретінде іріктеуге қатысу үшін өтінімдерді қабылдау 2021 жылғы 29 сәуірде аяқталады.

өтінім

Несиелік әкімші

Қажетті жұмыс өтілі: 3-6 жыл, күндізгі бөлім

Міндеттері:
- Функционалды міндеттері: • қарызды қайтару кестесіне сәйкес қарызды өтеу үшін, сондай-ақ мерзімі өткен қарызды өтеу үшін қарыз алушылардың шоттарынан қаражаттың күн сайын уақтылы есептен шығарылуын бақылайды; • несиелік келісімдерді, кепілдік шарттарды, оларға қосымша келісімдерді, клиентті қаржыландыру үшін, сондай-ақ қаржыландыру шарттарын өзгертуге қажетті басқа келісімдерді дайындайды; • несиелік файлдардың барлығын үнемі дұрыс қалыптастыруды / толықтыруды, сақтауды және бақылауды қамтамасыз етеді; • қаржыландыру және қаржыландыру шарттарын өзгерту кезінде несиелік келісімдерге, кепілдік шарттарына, сондай-ақ Банк тарапынан қосымша келісімдерге қол қоюды қамтамасыз етеді.
- басшылықтың басқа нұсқаулары Талаптар:
1) бухгалтерлік есеп және аудит / қаржы және несие саласындағы жоғары экономикалық білім (міндетті);
2) шағын және орта кәсіпкерліктің бөлімшелеріндегі қарыз алушылармен жұмыс тәжірибесі
банктердің немесе несиелік ұйымдардың несиелік әкімшілігі (ломбардтарды қоспағанда) кем дегенде 3 жыл (міндетті);
3) Microsoft Office (Word / Excel), 1C: есеп бағдарламасын еркін меңгеру (негізгі дағдылар);
4) банк заңнамасын, салық заңнамасын, кәсіпкерлік заңнаманы білу.
Шарттары:
- Жұмыс кестесі 5/2 9-00-ден 18-30 сағатқа дейін
- қалыпты
- ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмысқа орналас


Несиелік әкімші лауазымына үміткер ретінде іріктеуге қатысу туралы өтінішті atameken.pavlodar@gmail.com электронды мекен-жайына жіберу керек.

Несиелік әкімші лауазымына үміткер ретінде іріктеуге қатысу үшін өтінімдерді қабылдау 2021 жылғы 29 сәуірде аяқталады.

мәлімдеме

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқудың басталуы туралы

2021 жылдың 26 сәуірінен бастап «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік жүргізу негіздеріне арналған оқытудың тегін курстары басталатын болады. 
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары оқыту қатысушылары болып табылады, оның ішінде:
- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, оның ішінде моно және кіші қалаларда тұратын адамдар;
- мүгедектер, егер медициналық қорытынды бойынша денсаулығы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;
- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан асқан адамдар;
- сондай-ақ NEET санатындағы жастар;
- табысы аз және/немесе көпбалалы отбасылардың мүшелері;
- ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелері;
- қоныс аударушылар және оралмандар.
Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Оқыту қорытындысы бойынша бағдарлама қатысушыларына сертификат беріледі.
Жоба шеңберінде оқыту үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, оқудан өту туралы өтінішпен жүгінуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткердің мәртебесін жобаның нысаналы тобына сәйкестігі расталған жағдайда оқуға жолдама береді.
Өтініш беруші https://atameken.co  сайтына электрондық-цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы тіркелу үшін және одан әру оқыту топтарына қабылдану үшін оқуға жолдамамен "Атамекен" ӨКП немесе оның аудандық және қалалық филиалдарына кеңес алуға жүгінеді.
Толық ақпарат алу үшін Павлодар облысының аудандары мен қалаларындағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына хабарласу қажет: 

Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;
Ақсу қаласы, К.Маркс к-сі,1, тел. 8(71837)33166;
Екібстұз қаласы, Б.Момышұлы к-сі, 45, тел. 8(7187)347661. 
Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай к-сі, 79, тел. 8 (71841) 21944;
Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Гагарин к-сі, 62, тел. 8 (71840) 91176;
Железин ауданы, Железинка ауылы, Квиткова к-сі, 13, тел. 8 (71831) 22425;
Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бөгенбай к-сі, 91, тел. 8 (71832) 21074;
Тереңкөл ауданы, Терекңөл ауылы, Тәуелсіздік к-сі, 85, тел. 8 (71833) 21671;
Май ауданы, Көктөбе ауылы, Қазыбек би к-сі, 29, тел. 8 (71838) 79001;
Аққулы ауданы, Аққулы ауылы, Баймолдин к-сі, 13, тел. 8 (71838) 21003;
Павлодар ауданы, Павлодар қаласы, Луговая к-сі, 16, тел. 8 (7182) 660311;
Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко к-сі, 29, тел. 8 (71834) 92440;
Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Малайсары Тархан к-сі, 42, тел.87183621210
          Жұмыспен қамту орталықтарының мекен-жайы

1. Ақтоғай а., Абай көшесі,79, тел. 87184122136, 87184122207;
2. Баянауыл а., Сатпаев к-сі, 62, тел. 87184091768
3. Железинка а., Квиткова к-сі, 7, тел. 87183122447;
4. Ертіс а., Бөгенбай к-сі, 97, тел. 87183222880
5. Тереңкөл а., Тургенев к-сі, 85а, тел. 87183321782
6.  Аққулы а., Амангелді,84/А к-сі тел.87183979083;
7. Көктөбе а., Әйтеке би к-сі, 14 тел. 87183891494;
8. Ақсу қ., Әлия Молдағұлова к-сі, 10, тел. 87183769995
9. Екібастұз қ., Энергетиктер к-сі, 62 тел.87187347123
10. Успенка а., Тәуелсіздікке 10 жыл к-сі, 10, тел. 87183491663
11. Шарбақты а., Тәуелсіздік к-сі, 26, тел. 87183623474
12. Павлодар ауданы, Павлодар қ., Ген.Дюсенов к-сі,1, тел.87182533133
13. Павлодар қ., Ак.Бектуров к-сі, 115, тел. 87182215480, 87026096742

Хабарландыру күні 10 сәуір  2021ж.

Павлодар қаласының прокуратурасы жанында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша мобильді топ жұмыс істейді.
Мобильді топтың құрамына келесі қызметкерлер кіреді:
- Павлодар қаласы прокуратурасының бөлім бастығы Руслан Әнуарбекұлы Нұрғалиев, (жұмыс телефоны: 55-54-94, электрондық пошта: 7181131@prokuror.kz);
- Павлодар қаласы прокуратурасының прокуроры Қайрат Өмірзақұлы Мұсәлімов, (жұмыс телефоны: 55-90-60, электрондық пошта: 7181162@prokuror.kz);
- «Павлодар қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ басшысының орынбасары Рашид Елемесұлы Кокишев, (жұмыс телефоны: 32-74-41, электрондық пошта:Pavlodar_osh@mail.ru)
- Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және әкімшілік кедергілерді азайту бөлімінің 1-санатты сарапшысы Мүбарак Қажымұратұлы Жақыпов, (жұмыс телефоны:66-03-11., электрондық пошта: legalprotection.pwq@atameken.kz)
Мобильді топтың негізгі міндеттері:
• 55-54-94, 8-771-801-39-29 жедел желі телефонына келіп түскен өтініштерге дереу жауап беру (оның ішінде прокурорлық қадағалау, не жауап беру шаралары);
• Тексеру және баға беру үшін уәкілетті мемлекеттік орган (оның ішінде қоғамдық бірлестіктер) тарапынан кәсіпкерлердің құқықтарының бұзылуына қоғамның сыни жарияланымдарының пайда болуы тұрғысынан БАҚ-қа тұрақты мониторингті жүзеге асыру;
• Кәсіпкерлікті қорғау мен қолдауға бағытталған құқықтық және практикалық сипаттағы туындайтын проблемалық мәселелерді уақытылы анықтау.
Данная группа работает круглосуточно.
Кәсіпкерлердің қызметіне заңсыз араласудың барлық фактілері бойынша ұялы тел. 8-771-801-39-29, жұм.тел. 55-54-94 нөміріне хабарласуды сұраймыз.
 

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі – ҰКП) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде «Бастау Бизнес» жобасының бизнес-жаттықтырушысы мен кеңесшісі қызметтерін көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеуді жүргізудің басталғаны туралы хабарлайды.
Бизнес-жаттықтырушыға қойылатын талаптар:
- жасы 26 және одан жоғары;
- жоғары экономикалық білімінің болуы; 
- ШОБ-ты дамыту мен қолдауға байланысты салаларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
- соттылықтың болмауы; 
- қазақ тілін білу;
- ШОБ мемлекеттік қолдау шараларын, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді қаржылық қолдау шараларын білу;
- қаржылық модельдеу негіздерін білу (бизнес-жоспар құру);
- нарықтық экономика, кәсіпкерлік негіздерін және бизнес негіздерін, сондай-ақ ауылдағы нарықтың ерекшелігін және бизнестің негізгі түрлерін білу;
- салық заңнамасын білу;
- маркетинг және маркетингтік зерттеулер туралы білім;
- жоғары коммуникативтік құзыреттіліктер, оның ішінде менторлық/коучинг дағдылары, ұатысушылармен «кері байланыс» құра білу;
- командада жұмыс істей білу және мемлекеттік органдармен және жоба серіктестерімен өзара қарым-қатынас жасай білу;
- бизнес-жаттықтырушының (ментордың) кәсіби әдеп нормаларына сәйкестігі және тайталасу жағдайларында стресске орнықтылығы.  

Қажетті құжаттар тізімі:
- түйіндеме және сауалнама (үлгі бойынша ӨКП-на);
- жеке куәлігі;
- жоғары білім туралы диплом, сертификаттар;
- жұмыс тәжірибесін растайтын еңбек кітапшасы, азаматтық-құқықтық шарттар;

Өтінімдер 2021 жылғы 17 наурыз сағат 18.00-ге дейін cvbastaujoba@gmail.com  электрондық поштасына қабылданады.

Консультантқа қойылатын талаптар:
- Қазақстан Республикасының азаматтығы;
-    жоғары білім (заңгерлік, экономикалық, қаржылық, техникалық);
-    соттылықтың болмауы;
-    жұмыс тәжірибесі: кемінде 3 жыл;
-     мемлекеттік және орыс тілдерін білу, іскерлік хат алмасу және келіссөздер дағдылары;
-    тәжірибелі компьютер, Internet, Microsoft Office-Word пайдаланушысы,; МІНДЕТТІ: сенімді Excel пайдаланушысы (жиынтық кестелер, формулалар, сүзгілер, графиктер, диаграммалар);
-     «gmail.com» электрондық пошта мекенжайының болуы;
-    «Facebook», «Instagram», «Telegram Messenger», «WhatsApp Messenger» әлеуметтік желілері мен мобильді қосымшаларын белсенді пайдалану;
- қаржы институттарында және/немесе мемлекеттік органдарда ШОБ субъектілерін қолдау, дамыту, несие беру, рұқсат беру құжаттары және жер қатынастары саласында жұмыс тәжірибесінің, сервистік қызметтер көрсету саласында кемінде 2 (екі) жыл, жобада немесе «Жас кәсіпкер» жобасында жұмыс тәжірибесінің болуы құпталады.
Ескерту: ӨКП қолдаухаты бойынша жобаның аудандық деңгейдегі кеңесшісі үшін заң, экономикалық, қаржы және техникалық бағыттар бойынша арнаулы орта білімінің болуына жол беріледі. 

Қажетті құжаттар тізімі:
- түйіндеме және сауалнама (үлгі бойынша ӨКП-на);
- жеке куәлігі;
- жоғары/арнайы орта білімі туралы диплом;
- жұмыс тәжірибесін растайтын еңбек кітапшасы, азаматтық-құқықтық шарттар;
- бар болған жағдайда сертификаттар;

Өтінім нысанын және жобаның бизнес-жаттықтырушылары мен кеңесшілерін іріктеуге қатысу шарттарын ҰКП сайтында көрсетілген мекенжайлар бойынша облыстық ӨКП кеңсесінен алуға болады (жауапты тұлға – ӨКП қаржылық емес қолдау бөлімінің бастығы).

Өтінімдер 2021 жылғы 17 наурыз сағат 18.00-ге дейін ӨКП-да Павлодар  қаласы, Луговая көшесі 317 бөлме мекенжайы немесе электрондық пошта арқылы n-finsupport.pwq@atameken.kz бойынша қабылданады.
 
ӨКП байланыс тұлғалары: кәсіпкерлерді бейқаржылық қолдау бөлімі – А.М.Закарьянова

Хабарландыру күні 2021 ж. 11 наурыз 
 

Хабарландыру

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Ақсу қаласындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджер-консультанты ретінде және резервтік кандидаттардың өтінімдірің  қабылдау  туралы  жариялайды. 
Өтінімдер 2021 жылғы «01» наурыз 17.00  дейін қабылданады.
Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:
1. жоғары білімнің болуы;
2. консалтингтік қызмет көрсету нарығында тәжірибесінің болуы немесе тиісті түрі бойынша кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;
4. дербес компьютерді еркін меңгеру.
Қажетті құжаттар тізімі:
1) жеке куәліктің көшірмесі;
2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;
3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты. 
4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.
5) наркологиялық диспансерден анықтама;
6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;
7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);
8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;
Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу
Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы., кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381 

Хабарландыру
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында Ақпараттық-сараптамалық кәсіпкерлікті қолдау қызметтерді көрсету үшін Павлодар облысы Ақсу қаласындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджер-консультанты ретінде және резервтік кандидаттардың өтінімдірің  қабылдау  туралы  жариялайды. 
Өтінімдер 2021 жылғы «01» наурыз 17.00  дейін қабылданады.
Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:
1. жоғары білімнің болуы;
2. консалтингтік қызмет көрсету нарығында тәжірибесінің болуы немесе тиісті түрі бойынша кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;
4. дербес компьютерді еркін меңгеру.
Қажетті құжаттар тізімі:
1) жеке куәліктің көшірмесі;
2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;
3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты. 
4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.
5) наркологиялық диспансерден анықтама;
6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;
7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);
8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;
Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу
Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы., кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381 


 

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау» инструменті бойынша бизнеске қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының азаматтарынан өтінімдер іріктеудің басталғаны туралы хабарлайды:
1. Мемлекеттік сатып алуларға, ұлттық компаниялар мен жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларға байланысты қызмет бойынша менеджер-кеңесші.
Өтінімдер 2021 жылғы «25» наурыз 17.00  дейін қабылданады.
Іріктеу қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары:
1. жоғары білімнің болуы;
2. консалтингтік қызметтерді ұсыну нарығындағы жұмыс тәжірибесі немесе мемлекеттік сатып алу, ұлттық компаниялар мен жер қойнауын пайдаланушыларды сатып алу саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі
3. мемлекеттік және орыс тілдерін білу;
4. дербес компьютерді еркін меңгеру.
Қажетті құжаттар тізімі:
1) жеке куәліктің көшірмесі;
2) белгіленген нысан бойынша ізденушінің сауалнамасы;
3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы/еңбек шарты және/немесе ақылы қызмет көрсету шарты. 
4) қосымшасы бар жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі.
5) наркологиялық диспансерден анықтама;
6) психоневрологиялық диспансерден анықтама;
7) денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес № 086/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);
8) соттылығының болмауы немесе болуы туралы анықтама;
Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын  Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Павлодар қ., луговая к-сі, 16, қағаз тасымалдағышта немесе электрондық пошта арқылы  zh.kairova @atameken.kz жауабын оқу
Палатаның байланыс тұлғасы Каирова Жанетта Қалиқызы., кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау бөлімінің бастығы, тел:8 (7182) 660311 (5511), 8(701) 5209381

Еншілес ұйымдар

Серіктестер